Det måtte bare komme
Noen ganger klarer selv ikke kolleger å holde seg i skinnet. Senterpartiet maktet ikke å sitte stille lenger etter fredagens utspill fra AP.
Publisert: 11.11.2012 kl. 11:08
Endret: 11.11.2012 kl. 11:09
Del på Facebook
Det måtte bare komme. Et korrigering fra en eller annen i regjeringspartiene mot utspillet fra forsvarsministerens politiske rådgiver. Og det kom fra et samlet Senterparti, med den parlamentariske lederen som talsmann. Lars Peder Brekk setter skapet på plass. Og det ettertrykkelig.

Det er oppsiktsvekkende hvor lang avstand der er mellom det Ottosen serverte fredag og det Brekk byr på i dag. Argumentene er stikk i strid med hverandre og konklusjonene vidt forskjellige. Der Ottosen devaluerer DFS, løfter Brekk organisasjonen opp. 

De sitter altså i samme Regjering gjennom sine parti, og en skulle tro det var alldeles unødvendig å ta dette oppgjøret gjennom pressemeldinger. Men her har Senterpartiet sett seg nødt til å trykke til skikkelig. De sender en av sine sterkeste menn ut for å forsvare en organisasjon som Arbeiderpartiets Ottosen for bare to dager siden stilte spørsmål om egentlig hadde sin plass i dagens samfunn.

- I dag har vi ikke lenger et forsvar basert på massemobilisering av en hel befolkning. Det er ikke lenger behov for at «det norske folk» skal kunne skyte, skrev Ottosen.

- DFS har en viktig rolle i holdningsskapende våpenopplæring, og for forsvarsvilje og forsvarsevne i befolkningen, skriver Brekk.

- Forsvaret har tilpasset seg den nye tiden. Det samme må DFS gjøre dersom organisasjonen fortsatt skal være relevant nok til å motta betydelig støtte over forsvarsbudsjettet, skriver Ottosen.

- Lenge leve Det frivillige Skyttervesen, skriver Brekk.


Det er knapt mulig å skape større avstand mellom de to partiene i denne saken, enn det Ottosen gjorde med sin penn i forrige uke. Og med en ørliten politisk teft hadde han skjønt at Senterpartiet ikke tillot noen å tråkke på Det frivillige Skyttervesen på denne måten. Selv ikke sin egen regjeringskollega. For Senterpartiet var sterk og klar også i fjor, og fikk viljen sin i samme diskusjon. Men den gang uten å løfte saken opp på denne måten.

For i fjorårets behandling av Statsbudsjettet var det rundt forhandlingsbordet det ble avgjort. Vi kjenner til at saken til og med var en liten tur innom underutvalget i Regjeringen, der de tre partilederne diskuterte på egen hånd, men det var i leddet under blant politikerne i Utenriks- og Forsvarskomiteen man kom til en enighet.

Den gang var det ikke nødvendig for Senterpartiet å klargjøre utad på samme måte som nå. De markerte sin støtte klart og tydelig til DFS, men med andre formuleringer enn nå. For når Brekk sender en pressemelding ut med tittlen "- Lenge leve Det frivillige Skyttervesen", så er det fordi mange i hans parti rett og slett ble kraftig provosert av fredagens utspill. 

Denne saken vil ikke skape krise i Regjeringen. Den er i utgangspunktet for liten til å velte et samarbeid, men langt viktigere så vil Arbeiderpartiet nå gripe Brekks forslag til løsning og ting vil roe seg ned av seg selv. Brekk og Senterpartiet foreslår en gjennomgang av organisasjonens samfunnsrolle gjennom et bredt sammensatt utvalg av representanter fra både DFS, Stortinget og Forsvarsdepartementet, for å sikre DFS en forutsigbar framtid.

Denne nødutgangen kommer Arbeiderpartiet til å benytte seg av. I neste ukes sluttforhandlinger i komiteen rundt Statsbudsjett kommer alle partier høyst trolig til enighet om en innstilling til selve budsjettdebatten i desember. Ikke sikkert beløpet blir det samme for DFS neste år, men 100% sikkert med en tydelig avklaring av framtid slik at man slipper denne diskusjonen år etter år.

Hva gjør så Atle Ottesen nå? Med et så sterkt politisk utspill lagt ut på den mest offentlige side en kan bruke i en slik sak - Forsvarsdepartementets egne sider - burde en forvente at det var et utspill fra Regjeringen samlet. Brekks pressemelding avkrefter det. I så fall må vi se på dette som et soloutspill av en fersk politisk rådgiver. Da er det vel bare å finne en snuplass.

Det eneste Ottosen har oppnådd er en mobilisering blant det norske folk, som opplever Det frivillige Skyttervesen på en grunnleggende annerledes måte enn det han selv gjør. Ottosen antyder at dette er en liten gutteklubb som suger penger ut av statskassa. Nei, Ottosen. Dette er en organisasjon opprettet av Stortinget for å forsvare landet vårt. Historien viser at den også har gjort det.

Titusener av DFSére i hele landet er stolte av sine organisasjon og vil gjerne være med i endringsprosesser for å utvikle DFS. Men man starter ikke denne prosessen med å kappe beina av de. En demokratisk oppbygd organisasjon som Det frivillige Skyttervesen trenger tid på å utvikle framtidas struktur. Det gjøres ikke av en manns penn i Forsvarsdepartementet.

Det handler om respekt. 

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18