Hvor er nødutgangen?
DFS har igjen blitt offer for et byråkratisk og politisk spill om småpenger. For andre år på rad. Finner Arbeiderpartiet nødutgangen også i år?
Publisert: 08.11.2012 kl. 23:10
Endret: 08.11.2012 kl. 23:23
Del på Facebook
Etter fjorårets budsjettbehandling i Stortinget i desember var situasjonen klar. Regjeringen snudde og opprettholdt 31,2 millioner kroner som bevilgning til Det frivillige Skyttervesen. Den gang var Senterpartiet sterk og klar i diskusjonen mellom posisjonspartiene AP, SP og SV, i tillegg var signalet fra opposisjonen tydelig.
 
- Et angrep på DFS er et angrep på Venstre, sa Venstres leder Trine Skei Grande fra talerstolen på Stortinget. Men det koster å snu i saker. Det handler om prestisje for både byråkrater i departementet og politikere i maktposisjon.
 
Ingen politikere eller parti vender om uten grunn. Minst av alt når man føler seg presset.
For Arbeiderpartiet ble nødutgangen i fjor en merknad om at støtten ble opprettholdt på 2011-nivå, under en klar forutsetning. DFS fikk ett år på å omstillle seg til ny modell for bevilgning. En mer prosjektorientert søknadsprosess ble skissert, og AP snek seg ut av saken med denne merknaden.
 
Tilsynelatende følte de selv at de ikke mistet ansikt i saken, men kun viste storhet i forhold til de sterke reaksjonene på budsjettforslaget fra hele landet, andre politiske parti og ikke minst regjeringskollega Senterpartiet.
 
Hvor er nødutgangen i år for Arbeiderpartiet?
 
Opposisjonen er også i år tydelig. Venstre og Fremskrittspartiet tok tidlig standpunkt. Ryktene sier at Kristelig Folkeparti har gjort det samme, uten å gjøre dette offentlig. I går kveld bestemte også Høyre seg for at DFS har full tillit og at varslet kutt må fjernes.
 
Fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er det mindre å hente så langt. Og Arbeiderpartiet holder seg helt rolig utad, akkurat som i fjor. Da snudde de i siste liten.
 
Høyres Ivar Kristiansen mener DFS har vist endringsvilje og vært svært aktive inn mot både departement og politikere siden sist. Han mener det er departementet som nå hindrer DFS gjennom dårlige tilbakemeldinger og generelt mangelfull dialog. Det er åpenbart at DFS sliter med å tolke signalene på hva ledelsen i Forsvarsdepartementet ønsker skal endres. Mindre drift eller mindre aktivitet? Svarene er utydelige og noen ganger helt fraværende. Som etter årets foreslåtte budsjettkutt, der DFS opplever et vakum uten informasjon i etterkant.
 
Hvorfor skal pengene til DFS kuttes? Hva skal nedprioriteres? Landsskytterstevnet? Eller utdaninng og opplæring? Jaktprøver? Rekrutteringarbeid og holdningsarbeid? Skal Skytterkontoret nedbemannes? Eller ønsker Forsvarsdepartementet hele DFS fjernet fra Forsvarsbudsjettet? I så fall i ganske sterk kontrast til det ordførere i det ganske land og politikere på tinget har uttalt.
 
Kanskje finnes nødutgangen nettopp i dette virvaret. Ivar Kristiansens utsagn om at Forsvarsdepartementet har sendt utydelige signaler til DFS, kan være muligheten for Arbeiderpartiet. Med bakgrunn i dette kan Forsvarsministerens eget parti nok en gang forlenge fristen til DFS og opprettholde dagens bevilgning i påvente av en endelig avklaring av Skyttervesenets rolle i framtida.
 
Uten en snuoperasjon fra AP blir det i alle fall ikke noe endring på det foreslåtte kuttet på 6.2 millioner kroner. SP og SV har viktigere slag å kjempe i Regjeringen og vil nok ikke sette storebror i forlegenhet i en slik sak. SP var hard nok i fjor og skjønner vel at det er greit å ta det litt rolig i år.
 
For Arbeiderpartiet blir det et spørsmål om de ønsker å overprøve sitt eget departement. Det er tydelig at byråkratene selv mener de skal bestemme hvordan penger skal brukes innenfor rammene politikerne setter. Ønsker AP krangel med departementet om en slik liten sak nok en gang?
 
Og hva tjener egentlig AP på å snu nå? I verste fall føler de selv at det er for sent og står heller av saken med rak rygg og opprettholder kuttet. Skaden er allerede skjedd mot miljøet og menneskene som ønsker å opprettholde støtten til DFS på samme eller høyere nivå. Eller er DFSére rundt om i landet rause og tilgir fort.
 
Kanskje gjelder fortsatt fjellvettregelen om at det aldri er for sent å snu? Det er i så fall på tide å se seg rundt og prøve å finne de grønne nødutgangsskiltene. De finnes overalt. Også på Stortinget.
 
 
 
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18