Ingen selvfølge
Det var ingen selvfølge at Landsskytterstevnet 2011 kunne gjennomføres. Nå starter jobben med å kommunisere at dette er en riktig avgjørelse.
Publisert: 26.07.2011 kl. 09:28
Endret: 26.07.2011 kl. 10:17
Del på Facebook
Det ble en spennende dag for alle skyttere i DFS mandag. Først sent på kvelden kom avgjørelsen om at Landsskytterstevnet gjennomføres som planlagt, med noen endringer tilpasset de siste dagers hendelser.

Skytterstyrets håndtering av saken ser ut til å kunne gi oss en trygghet om at dette er en riktig avgjørelse. Mandag formiddag vedtok Skytterstyret at DFS ønsket å gjennomføre LS. Slik vi forstår det, ble saken sendt direkte videre til Forsvarssjef Harald Sunde for en ny vurdering.

Han skal så ha lagt fram en positiv innstilling om å gjennomføre den "sivile delen" av LS som planlagt, på bordet til Forsvarsminister Grete Faremo. Vi antar at dette ble behandlet av Faremo i dialog med resten av regjeringen, og svaret som ble gitt DFS var positivt nok til at Skytterstyret kunne opprettholde formiddagens vedtak.

Slik vi leser av Forsvarets vurdering av saken, blir Landsskytterstevnet sett på som et ordinært idrettstevne, på samme linje som alle andre arrangement det anbefales å gjennomføre som planlagt fra og med kommende helg/neste uke. Norway Cup fikk tidligere på dagen lignende støtte fra både idrettspresident og kulturminister.

Men det er altså ingen selvfølge at LS skulle avvikles i år. Timing is everything, heter det på godt norsk. Skulle LS startet en uke før, ville det selvsagt blitt avlyst på samme måte som alle andre skytestevner og andre arrangement ble stoppet sist helg. Og det store spørsmålet nå var om oppstart til helga også ble for nært inntil hendelsene i Oslo og på Utøya.

Det handler også om hvordan folk utenfor skyttermiljøet oppfatter at det skal konkurreres med skytevåpen rett i etterkant av det som har skjedd. Alle som kjenner LS og DFS og har opplevd den strenge våpenkulturen, det gode holdningsarbeidet og sett hvordan våpen blir håndtert forbilledlig under trening og konkurranser, vet at avstanden fra hvordan våpen ble benyttet på Utøya og til kulturen i DFS er like stor som avstanden til hvilken som helst annen aktivitet eller idrett i Norge.

Men folks følelser knyttet til dette må vi likevel akseptere. Som jeg skrev i forrige blogg, kan bare lyden av LS være for mye for sørgende, berørte og andre som har kjent på smerten de siste døgn. Dette må vi ta innover oss og møte eventuelle diskusjoner om dette med vennlighet og forståelse.

Ordskiftet etter fredagens katastrofer har vært preget av to ting. Tydelighet og varme. Hele Norge har vært tydelige på at vi ikke aksepterer angrep på demokratiet vårt, og samtidig uttrykt en enestående varme ovenfor både kjente og ukjente. Fra konge og statsminister, ned til de aller minste av oss, har vi samlet oss rundt dette.

Skyttere i DFS må for alt det er verdt forstå at spørsmålet om LS skulle arrangeres eller ikke, fortsatt kan settes i tvil. Det er vårt ansvar å sette oss inn i at alle ikke har den samme kjennskap til vår flotte organisasjon og betydning. Men vi kan være tydelige på hva vi er og hva vi står for, i et vennlig ordelag. Og samtidig med verdighet gjennomføre et Landsskytterstevne, der også vi sammen kan delta i sorgen og vise vår respekt.

Det er avgjørende for å imøtegå eventuell kritikk at saken har vært behandlet helt til topps i Forsvaret og den politiske ledelse. Det er godt å vite at DFS som organisasjon oppleves som en trygg aktør i vårt samfunnsbilde, og selv i en sådan stund vises respekt gjennom Forsvarets positive behandling av denne saken. Vi gir honnør til DFS sin grundige behandling av saken og er takknemlige for Forsvarets positive innstilling. Dette har ikke vært en enkel sak å behandle.

Vi må nå med tydelighet og varme vise at vi er dette ansvaret bevisst. Alt blir smått etter helgas opprivende begivenheter - nå må vi sørge for å gjennomføre LS så verdig at vi kan være stolte av det etterpå. Vi legger de små diskusjonene ned på det nivået de hører hjemme og søker i stedet å forstå og bli forstått. Det skal vi nok klare.

Velkommen til Bodø. Jeg tror på et fint, men spesielt Landsskytterstevne i år.
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18