Kommenterer ikke rapporten
- Jeg har lest store deler av rapporten, men ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere innholdet før vi har behandlet den, sier underdirektør Harald Johansen i Forsvarsdepartementet.
Publisert: 11.04.2014 kl. 14:42
Endret: 11.04.2014 kl. 15:00
Del på Facebook
Rapporten fra Solli-utvalget ble overlevert Forsvarsdepartementet tirsdag denne uken. 70 sider om DFS sin historie og virksomhet, med klare anbefalinger fra utvalget om hvilken vei organisasjonen bør gå i framtida. Det handler om økonomiske modeller og ikke minst tilknytningen til Forsvarsdepartementet.

- Det blir ikke riktig å si noe som helst ennå, jeg har lest store deler av rapporten, men ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere innholdet før vi har behandlet den. Vi er først og fremst fornøyd med endelig å ha fått på plass denne totale evalueringen av DFS, slik at vi nå kan starte arbeidet med å skape forutsigbarhet for skyttervesenet, sier oberstløytnant og underdirektør for FD5 i Forsvarsdepartementet, Harald Johansen.

Er du overrasket over noe som kommer fram i rapporten?

- Det vil jeg helst ikke kommentere, men det er liten tvil om at det aller meste som taes opp i denne rapporten er debattert tidligere. Vi må først gå gjennom hele rapporten før vi kan uttale oss mer om det. Mye tyder på at vi må ha flere sektorer på banen, blant annet Justisdepartementet, før vi kan ta stilling til noe.

Hvilken politisk behandling får rapporten?

- Vi vil legge fram en sak for regjeringen, som så vil ta egne beslutninger på videre politisk behandling. Men saken har jo et opprinnelig utgangspunkt fra Stortinget, så det er sikkert at også stortingspolitikerne får denne saken på bordet etterhvert. Et minimum er at saken vil bli grundig omtalt i forslag til Statsbudsjett til høsten. 

Var Solli-utvalget bredt nok sammensatt for å kunne levere en fullgod rapport om DFS og framtida til DFS?

- Ja, jeg mener det, selv om vi gjerne kunne tenkt oss at også Justisdepartementet hadde et medlem i arbeidsgruppa. Men de har jo fått uttale seg om DFS, slik vi leser i rapporten. Utover det vil jeg ikke kommentere verken sammensetningen av gruppen eller komiteens arbeid, sier Harald Johansen.

Det er ventet at Forsvarsdepartementet blir ferdig med sin gjennomgåelse av rapporten i løpet av våren, og kommer med sin innstilling til Regjeringen før sommeren. Der vil det komme klart fram hva byråkratiet i Forsvarsdepartementet mener om tilknytningen til DFS og hvilken finansiell plattform organisasjonen skal jobbe ut fra i årene framover. Så er det opp til politikerne å avgjøre DFS sin videre skjebne.

Foto: Jan Vidar Bredholt
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18