Slik blir det nye DFS
Solli-utvalget mener DFS i fremtiden må utvide sitt oppdrag mot Forsvaret og bli tydeligere i sin samfunnsrolle, for å sikre fortsatt bevilgning over Statsbudsjettet.
Publisert: 10.04.2014 kl. 13:46
Endret: 11.04.2014 kl. 11:24
Del på Facebook

Mye av diskusjonene omkring bevilgningene til DFS er om det er riktig at organisasjonen faller inn under Forsvarsbudsjettet. Noen mener DFS bør få sin penger over Kulturbudsjettet, slik all annen idrett får. Andre mener Justisdepartementet og kanskje også Kommunaldepartementet bør bidra over sine budsjetter til driften av DFS.

Solli-utvalget har gått grundig til verks for å finne riktig finansieringsmodell, og har altså landet på at DFS hører inn under Forsvardepartementet, med mulig utvidet samarbeid med Justisdepartementet. Samtidig mener Solli-utvalget at både formålsparagrafen og DFS sin forsvars- og samfunnsrolle må endres for å innfri framtidas behov.

Forslaget til ny formålsparagraf lyder slik: DFS formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.

Forsvarsrolle
Som vi leser av den foreslåtte endringen ønsker altså Solli-utvalget økt fokus på viktigheten av den desentraliserte skytebanestrukturen, med muligheter for trening over absolutt hele landet. Utdypet med de viktigste punktene ser Solli-utvalget slik på hvilken forsvarsrolle Det frivillige Skyttervesen skal ha i framtida:
 

 • DFS skal bidra til å opprettholde en desentralisert skytebanestruktur, og sikre Forsvarets og spesielt HVs fremtidige tilgang på bruk av sivile skytebaner.

 • Rekruttere personell av begge kjønn til verneplikten som har grunnleggende skyteferdigheter, gode holdninger gjennom respekt for våpen og medmennesker, og en positiv innstilling til Forsvaret.

 • Samarbeid om grunnleggende skyteinstruktør utdanning.

 • Tilrettelegging for trening/vedlikehold av praktiske skyteferdigheter etter avtjent verneplikt.

 • Opprettholde en landsdekkende breddeorganisasjon for å sikre forsvarsvilje og Forsvarets forankring i det norske folk.

 • Tilbud til Forsvarets personell om å kunne trene og konkurrere med Forsvarets våpen.

 • Tilbud om å kunne bruke etablert infrastruktur til eksempelvis desentraliserte lager og oppsettingssteder for beredskap.

 • Eksponering av Forsvaret gjennom Landsskytterstevnet.


Samfunnsrolle

I tillegg ønsker Solli-utvalget at DFS skal bli tydeligere på hvilken rolle de spiller i utviklingen av det norske samfunnet. Her er punktene utvalget ser på som de viktigste samfunnsoppgavene til Det frivillige Skyttervesen.
 

 • DFS sin landsdekkende organisasjon skal sikre det norske samfunnet opprettholdelse av en desentralisert skytebanestruktur med tilgang på skytebaner innen en rimelig reiseavstand fra der folk bor.

 • DFS skal gjennom grunnleggende opplæring i praktiske skyteferdigheter bidra til gode holdninger og respektfull våpenbruk i samfunnet, og således bidra til å sikre god våpenkultur.

 • DFS skal gjennom sin landsdekkende våpenopplæring møte fremtidens krav til våpeninnehaver.

 • Samarbeide med Miljødirektoratet om tilrettelegging av skyteprøven for storviltjegere og om kartlegging av skytebaner og forskriftsarbeid.

 • Bidra til god folkehelse gjennom tilbud om aktiviteter som omfatter begge kjønn i alle aldersgrupper.

 • DFS bør få en sentral rolle i offentlige opplæring og oppfølging ved eventuell innskjerpelse av våpenloven.

 • DFS bør delta aktivt i utforming av lovverk rundt våpenreglement, samt bidra til å formidle kunnskap om regelverket.

 • DFS bør tilrettelegge for bruk av skytebaneinfrastrukturen til beredskapsrutiner.

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18