Forsvaret vil ha DFS
Ett av de viktigste kapitlene i Solli-rapporten er Forsvarets klare signal om at de både har behov for og ønsker organisasjonen som en del av det norske forsvar.
Publisert: 09.04.2014 kl. 14:41
Endret: 09.04.2014 kl. 14:42
Del på Facebook

DFS sin relevans for Forsvaret omhandles i et eget kapittel i Solli-rapporten. Det er i sin helhet Forsvarets egne betraktninger som kommer fram og her spares det ikke på dokumentasjon av DFS sin viktige oppgave i forhold til opplæring, skytebanestruktur og rekruttering. Forsvaret ser på DFS som en tilpasningsdyktig og viktige samarbeidspartner i utviklingen av det moderne norske forsvar. Her er noen utdrag.

Om våpenutvikling
DFS har opprettholdt sin tradisjon og tilpasset sine konkurranser og virksomhet til Forsvarets våpen. Således kan militært personell som ønsker å konkurrere fortsatt delta i trening og konkurranser i regi av DFS, og på den måten opprettholde sine skyteferdigheter.

Om skyteopplæring
Til tross for denne dreiningen fra et mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar har Forsvaret fremdeles et behov for vedlikehold av skyteferdigheter. DFS gir fremdeles et slikt tilbud, spesielt til personell i HV.Om rekruttering
Gjennom sitt ungdomsarbeid utvikler DFS gode holdninger og motiverer for tjeneste i Forsvaret, i tillegg til å utvikle gode skyttere. DFS er derfor en viktig rekrutteringsarena, med sine ca. 13 000 medlemmer under 18 år. I tillegg gir DFS et viktig tilbud om vedlikehold av våpen- og skyteferdigheter til det personellet som ikke er inne til daglig tjeneste.

Om skytebaner
I de fleste tilfeller er det ikke kostnadseffektivt å bygge egne skytebaner for å dekke Forsvarets behov for baner rundt om i landet. Spesielt gjelder dette for å dekke HVs behov for skytebaner. HV og DFS er relativt like i utstrekning og lokalisering i Norge. HVs behov for lokale skytebaner vil i mange tilfeller dekkes gjennom bruk av DFS’ landsdekkende nett av lokale skytebaner.

Profesjonaliseringen av Forsvaret har ikke endret viktigheten av bidragene til rekruttering, grunnopplæring i skyteferdigheter og sikkerhet som historisk har vært DFS’ viktigste bidrag til Forsvaret. Størst verdi for Forsvaret er tilgangen til DFS’ skytebaner over hele Norge.

Om samarbeid
Med etableringen av Hærreserven kan Hæren, på lik linje med HV, etablere et samarbeid med DFS som gir mannskapene i reserven mulighet til å vedlikeholde skyteferdigheter gjennom ulike arrangementer i DFS regi. Samarbeidet mellom forsvarsgrenene og DFS er relativt beskjedent, og har et potensiale for å kunne utvikles til fordel for Forsvaret. Samarbeidet mellom forsvarsgrenene og DFS er relativt beskjedent, og har et potensiale for å kunne utvikles til fordel for Forsvaret.

Forsvaret personell- og vernepliktssenter (FPVS) har nylig inngått en avtale med DFS. Avtalen skal tilrettelegge for et samarbeid om rekruttering til tjeneste og utdanning i Forsvaret. Aktuelle aktiviteter for samarbeid er informasjon på skolebesøk og utdanningsmesser. Spesielt rekruttering av jenter har et potensiale, ettersom ca. 25 % av DFS medlemmer under 18 år er jenter.

Om Heimevernet
For HV er samarbeidet og avtalene med DFS avgjørende for et desentralisert trenings- og øvingskonsept. Et økt bidrag fra HV i forbindelse med beredskap og krisehåndtering vil øke behovet for et tett samarbeid om bruk av skytebaner og skytterhus.

Om Landsskytterstevnet
Utviklingen av elektronisk målmateriell har bidratt til en rasjonalisering og effektivisering av skytetrening og konkurranser som har kommet både Forsvaret og DFS til gode. Forsvarets bidrag til LS har således de senere årene dreid fra å være ren støtte til å bli en relevant og viktig øvingsarena for Forsvarets personell.

 

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18