Rapporten er i trykken
Den store rapporten om Det frivillige Skyttervesen er ferdigskrevet og har nå gått i trykken. Etter planen skal den leveres til Forsvarsdepartementet på fredag. 
Publisert: 01.04.2014 kl. 14:14
Endret: 02.04.2014 kl. 07:56
Del på Facebook

Forsvarsdepartementet satte ned en arbeidsgruppe under ledelse av tidligere forsvarssjef Arne Sollie i fjor høst for å se nærmere på framtida for Det frivillige Skyttervesen. Gruppa har jobbet målrettet siden og med en voldsom innspurt nå de siste ukene for å kunne levere rapporten til departementet denne uken. Det er et meget omfattende dokument som byråkratene i Forsvarsdepartementet nå får på sitt bord.

- Jeg kan overhodet ikke kommentere innholdet i rapporten før den er overlevert. Men jeg mener det er en god og helhetlig rapport om skyttervesenet vi nå har gjort ferdig, sier generalsekretær i DFS Jarle Tvinnereim. Rapporten ble sendt i trykken i går og blir trolig levert på fredag denne uken.

Videre behandling uklart
Arbeidsgruppen har i tillegg til Tvinnereim bestått av Oberstløytnant Jan Erik Nilsen, sekretær i komiteen May-Birgit W. Botngård, leder og tidligere forsvarssjef, general Arne Solli, styremedlem i DFS Heidi Skaug og underdirektør i Forsvarsdepartementet Jostein Jacobsen. I tillegg har assisterende generalsekretær Terje Vestvik bistått gruppen i blant annet den historiske framstillingen av DFS.

Rapporten skal nå behandles byråkratisk i Forsvardepartementet, mens det ennå er uklart hvordan den politiske behandlingen blir. Minimum vil det være grunnlaget for bevilgningen i neste års statsbudsjett, men den kan også komme inn i en stortingsmelding for behandling av politikerne på Stortinget. I første omgang er det departementet og Regjeringen som vil bestemme hvordan det videre løpet blir.

Uansett vil konklusjonene som dras ut av denne rapporten bli helt avgjørende for hvordan organisasjonen DFS skal være i framtida. Det frivillige Skyttervesen går en spennende tid i møte.

Arbeidsgruppens mandat ble omtalt i forslaget til Statsbudsjett i oktober på denne måten:
" ​Forsvarsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som bl.a. skal se nærmere på Det frivillige skyttervesens (DFS’) rolle og tilknytning til Forsvaret og samfunnet for øvrig. Arbeidsgruppen skal videre utrede mulige alternative støtteordninger, og gi en anbefaling om hvordan offentlige økonomiske bidrag til DFS kan organiseres og finansieres i fremtiden.

Arbeidsgruppen ledes av tidligere forsvarssjef Arne Solli og er for øvrig sammensatt av representanter fra DFS, Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet. Andre relevante aktører vil ved behov delta på arbeidsgruppens møter. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid høsten 2013 og skal avlegge rapport med anbefalinger sommeren 2014."


Fra venstre: Ass. gen.sekr. Terje Vestvik, Oblt. Jan Erik Nilsen, U.dir. Jostein Jacobsen, Styremedl. Heidi Skaug, Leder Arne Solli, Sekr. Birgit W. Botngård og Gen.sekr. Jarle Tvinnereim. Foto: dfs.no
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18