Lover fortgang om DFS
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lover fortgang i arbeidet med å finne DFS sin framtidige samfunnsrolle. Onsdag svarte du hun på spørsmål om dette i Stortinget.
Publisert: 24.04.2013 kl. 14:09
Endret: 25.04.2013 kl. 12:59
Del på Facebook
- Jeg har nylig mottatt forslag til mandat og sammensetting for arbeidsgruppen som ble vedtatt satt ned av Stortinget under den forrige budsjettbehandlingen. I løpet av meget kort tid vil jeg ta stilling til saken, sa Anne-Grete Strøm-Erichsen fra Stortingets talerstol i dag.

Hun ble utfordret av Høyres stortingsrepresentant Bjørn Lødemæl som stilte spørsmål om framdriften i arbeidet med å avklare framtidas rolle for Det frivllige Skyttervesen. Forsvarsministeren ble presset av Lødemæl, som mente det har gått for lang tid siden Stortinget vedtok at arbeidsgruppen skulle settes ned.
 

Glad for spørsmålet
- Nå er vi i mai, ett halvt år etter, og ingenting har skjedd, sa Høyrepolitikeren.

- Jeg er glad for at spørsmålet kommer opp, svarte Forsvarsministeren som lovte fart i det videre arbeidet.

- Vi er i god dialog med Forsvaret og DFS. Arbeidsgruppen vil få medlemmer fra Forsvarsdepertementet, Forsvaret og Det frivillige Skyttervesen. I tillegg har jeg også anmodet Justis- og berdskapsdepartementet om å stille med folk i gruppen. Den vil bli ledet av en ekstern person med god kompetanse både om DFS og Forsvarets omstilling, sa ministeren.

DFS ut av Forsvarsbudsjettet?
Hvilket mandat gruppen skal få og hvordan svaret skal presenteres sa derimot Strøm-Erichsen ingenting om, utover at det er DFS sin samfunnsrolle som skal utredes. Vi kjenner til at det er en mulighet for at arbeidsgruppens konklusjoner kan bli grunnlaget for en egen stortingsmelding om DFS, det vil i så fall føre til en grundig debatt om organisasjonens framtid i selve Stortinget.

Med signalet om at Justis- og beredskapsdepartementet skal inn i arbeidet, reises også spørsmål for alvor om bidraget til DFS flyttes helt eller delvis ut av Forsvarsbudsjettet, slik det også tidligere er antydet. Da er det også vært snakk om at DFS skal motta delbidrag fra andre departement, som Kultur- og Kommunalbudsjettet.

Svar før nyttår
Anne-Grete Strøm-Erichsen gikk langt på vei i sitt svar til å slå fast at det ikke vil komme endringer over Statsbudsjettet til høsten, med mindre noe spesielt dukker opp. Hun mener man nå må avvente arbeidsgruppens svar før bevilgningene til DFS endres igjen. Det betyr at Det frivllige Skyttervesen høyst trolig beholder de 28 millioner kroner de karret til seg i desember etter å ha mobilisert kraftig.

- DFS er en stor og viktig organisasjon, det vises blant annet gjennom at de mottar det største enkelttilskuddet til en organisasjon over Forsvarsbudsjettet. Men når hele Forsvaret er i endring, fra invasjon- til innsatsforsvar, er det også riktig å se nøye på hvilken rolle DFS skal ha, sa Forsvarsministeren. Hun påpekte at arbeidsgruppen i utgangspunktet vil få frist til nyttår med å avlegge sine svar.
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18