Vil kutte skytetiden i finaler
Et samlet LS-utvalg foreslår å endre skytetiden på finaleomgangen for seniorskytterne i alle stevner i DFS til 60 sekunder. Skyteprogrammet har vært uendret i 45 år.
Publisert: 12.02.2013 kl. 12:16
Endret: 28.02.2013 kl. 11:06
Del på Facebook
Det vil sannsynligvis skape reaksjoner at LS-utvalget i DFS foreslår å kutte 15 sekunder av skytetiden i finaleomgangene. Utvalget bestående av rådgivende utvalg supplert av representanter med engasjement under LS, mener det er på tide å endre et skyteprogram som har vært det samme siden 1968.

Med kortere skytetid vil spenningen øke i finaleomgangene. Fra andre hold er det blant annet foreslått skyting i alle tre stillinger under finale for å skape større spenning. LS-utvalget holder seg til å foreslå fortsatt liggende skyting, med kortere skytetid for å øke vanskelighetsgraden. Da vil tid spille en mer avgjørende faktor i avgjørelsen av for eksempel Kongelaget på LS.

Hva mener du? Bruk kommentarfeltet under.Her er hva LS-utvalget skriver i sin rapport

Et samlet LS-utvalg foreslår å endre skytetiden på finaleomgangen for seniorskytterne i alle stevner i DFS fra 75 sekunder til 60 sekunder. Skyteprogrammet har stått uendret siden 1968, mens det har vært en stor nivåhevning på skytterne, spesielt de siste 30 årene. Hurtig liggendeskyting er en basisøvelse i DFS i forhold til vår forsvarsmessige formålsparagraf.


Det er flere som hevder at vårt baneskytingsprogram ikke innehar nok elementer av hurtigskyting. Et slikt forslag vil i noen grad vise at DFS tar dette på alvor ved å skjerpe skytetiden på finaleomgangen. Dagens utstyr gjør at det er mye lettere å gjennomføre en finaleomgang på 75 sekunder nå, enn det var eksempelvis på 70-tallet.

Utvalget mener også at det er et riktig tidspunkt å gjøre dette nå. Nivået i DFS har de senere år blitt slik at man nesten ikke ”blunker” av at noen skyter 349 på et stevne. I år hadde vi over 40 resultater med 349 poeng. På mindre stevner og i norgescup har det tidligere mange ganger vært skutt 350 poeng, mens vi på LS har hatt 349. Utvalget mener at grep som gjør det noe mer krevende å skyte 350 vil være rett for klassene 3. – 5.

Når den første skyter 350 poeng på LS, vil en magisk ”uskyld” på LS være borte fra alltid. Deretter vil det bare være å oppnå en repetisjon av dette toppresultatet, som trolig vil gi mindre interesse for de sportslige prestasjonene fra blant annet media. Utvalget mener derfor at man bør være på forkant av dette, å gjøre et lite grep som skjerper muligheten for å oppnå 350 poeng på LS.

Det argumenteres ikke her med at dette er avgjørende for den TV-sendte finaleomgangen på LS. En god bieffekt vil allikevel være at det knyttes større spenning til denne finaleomgangens utfall. Slik det nå er, ser man kun i fåtall av tilfellene at resultatlista endresvesentlig fra hovedskytingen til finaleomgangen. Dette skaper således stor grad av forutsigbarhet og mindre spenning for hva skytterne som innhar de siste skiver i kongelaget presterer. De har på en måte ”ikke sjangs” til å bli verken skytterkonge/dronning eller skytterprins.

Ved at det skytes mange 100-omganger, virker også resultatene mindre spektakulære, samt at man får en følelse av at hver 9-er er et dårlig skudd. På LS får man også den effekt i forhold til dagens gjennomføringsform, hvor det skytes èn og èn, at skuddene vil komme noe tettere. Skytingen vil således gi mer intens spenning. Det at skuddene i dag kommer mye mer ”sjeldent” enn farten eksempelvis i en Stangfinale, gjør at TV-bildet i noen grad blir kjedeligere.

Utvalget ser godt at det her er motargumenter, som at dette vil gjøre det vanskeligere for bredden i DFS, og at det blir vanskeligere for dem å mestre finaleomgangen. En gjennomføring på 60 sekunder vil utvilsomt være mer krevende enn 75 sekunder. Man skal allikevel huske på at finaleomgangen er en frivillig gjennomføring for alle på de fleste stevner, og den er kun for de beste på mesterskapsstevnene.

De beste skytterne vil utvilsomt tilpasse seg en kortere skytetid, og mange av dem vil nok også skyte tilnærmet like godt som i dag. Det blir derfor helt nødvendig å beherske hurtigskyting for å vinne stevner, og det er mer i DFS sin ånd, enn eksempelvis å benytte desimalrangering. Å benytte desimaler vil medføre ytterligere fokus på presisjon, noe som ikke er ønskelig i DFS.
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18