Statsråden står bak Ottesen
Forsvarsdepartementet har bekreftet til standplass.no i dag at det ikke er uenighet i den politiske ledelsen i departementet. Det betyr at Atle Ottesen har ryggdekning fra Regjeringen.
Publisert: 13.11.2012 kl. 16:17
Endret: 13.11.2012 kl. 16:22
Del på Facebook
Helt siden fredag ettermiddag har standplass.no ventet på endelig svar fra Forsvarsministerens kontor om utspillet fra politisk rådgiver Atle Ottesen fredag morgen er å regne som Regjeringens politikk og holdning til Det frivillige Skyttervesen. I alt seks oppfølgningsspørsmål ble sendt pressetjenesten i Forsvarsdepartementet (FD) etter at vi ikke fikk tillatelse til å prate med verken statssekretær Eirik Øwre Thorshaug eller Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen fredag

Først etter purring i dag kom første svar fra FD om at Atle Ottesen ikke ønsket å utdype sitt innlegg utover det som var skrevet på FDs egne nettsider fredag. Der skrev blant annet statsrådens høyre hånd følgende.

- Da DFS ble opprettet i 1893 var det for ”å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar”. Men i dag har vi ikke lenger et forsvar basert på massemobilisering av en hel befolkning. Det er ikke lenger behov for at «det norske folk» skal kunne skyte.

LES HELE INNLEGGET HER

Innholdet i innlegget fra Ottesen var et regelrett angrep på DFS, der han gjennom overnevnte sitat på mange måter avsluttet organisasjonens oppdrag gitt av Stortinget for 120 år siden. Mange tolket dette som slutten for DFS, og Senterpartiets parlamentariske leder Lars Peder Brekk sendte derfor ut en pressemelding lørdag kveld for å stadfeste sitt partis holdning til saken. - Lenge leve DFS, brukte Brekk som overskrift på sitt innlegg i debatten.

Etter dagens korte svar om ingen kommentar, ba standplass.no likevel om et klart svar fra FD på om Ottesens utspill var et soloutspill eller å regne som Regjeringens politikk. Her er dagens mailkorrespondanse med pressekontakt og rådgiver Marita Hundershagen i FD, med det oppsiksvekkende svaret til slutt.

12.59 fra FD
Politisk rådgiver Atle Ottesen ønsker ikke å kommentere denne saken utover det står i hans innlegg, og viser til at budsjettforslaget nå ligger til behandling i Stortinget.
Med hilsen Marita Hundershagen, Rådgiver Forsvarsdepartementet

13.04 fra standplass.no
Vi må respektere det, men vil gjerne ha svar på om dette innlegget på FD sine sider er fra Ottosen alene, eller fra Arbeiderpartiet,  Forsvarsministeren, Regjeringen? Hvem er avsender utover Ottesen? Dette er en avklaring som er viktig slik denne saken omtales i øyeblikket. Håper du kan sende meg et svar på det. 

13.12 fra FD
Dersom du spør om dette er et utspill fra Atle Ottesen som privatperson, så er det ikke det. Dette innlegget er fra Atle Ottesen som politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet.

14.29 fra standplass.no
La meg omformulere spørsmålet slik at det ikke kan misforståes.
Er dette et utspill kun fra politisk rådgiver Atle Ottesen, eller er dette klarert med hans ledelse slik at dette kan leses som et utspill fra statsråden? Det er viktig å klarlegge om hans innlegg er å lese som Regjeringens politikk og syn på DFS eller ikke. En del av det han skriver har vakt oppsikt politisk, også innad i eget parti, og da er det greit å få det på det rene med det samme.

14.38 fra FD
Det er ikke uenighet i politisk ledelse i Forsvarsdepartementet. 

Det betyr at Ottesens utspill er Regjeringens offisiell linje i forhold til det frivillige Skyttervesen. Selv erfarne stortingspolitikere fra flere parti vet vi har vært helt sikre på at så ikke var tilfelle, etter at de leste utspillet fra den politiske rådgveren fredag. Men nå er det altså bekreftet.

Det betyr at DFS som organisasjon går inn i en ny tid. Ordene i fredagens utspill fra Regjeringen har aldri blitt brukt tidligere. Under fjorårets budsjettdebatt i Stortinget var fokus kun på at DFS måtte starte en endringsprosess for å møte framtida, med de sterkeste signalene riktignok fra det største regeringspartiet. Det var en debatt om hvordan årene framover kunne bli, men ingen stilte noen gang spørsmålet om DFS sin tilstedeværelse.

Nå er altså dette frontet i klartekst, og i dag bekreftet med støtte fra Regjeringen ved Forsvarsministeren. I beste fall kan fredagens innlegg på nettsidene til FD tolkes som en trussel om nedleggelse av DFS. I verste fall en beskrivelse av at det norske samfunn anno 2012 ikke lenger har bruk for organisasjonen og dens kompetanse.

Foto: Arbeiderpartiet og Forsvarsdepartementet
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18