Mer støtte fra nord
Ordførerne i Troms kaster seg også på i kampen for DFS. Som sine kolleger i Nordland reagerer de sterkt på varslet kutt i statsbudsjett. Trolig kommer flere regioner også på banen straks.
Publisert: 06.11.2012 kl. 12:29
Del på Facebook
Det nærmer seg deadline for DFS i kampen om fortsatt bevilgning på 31,2 millioner kroner over statsbudsjett også kommende år. Både fra Skytterstyret og skytterkontoret jobbes det iherdig inn mot politikere og departement i disse dager. Samtidig kommer det sterke støtteerklæringer fra hele landet. 

23 ordførere i Troms har nå sendt sine merknader til Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Og trolig kommer flere kommuner fra andre regioner også på banen de nærmeste dagene. Det vekker oppsikt at bevilgningene til DFS for andre år på rad er forslått kuttet med 6 millioner kroner i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Klart neste uke
Politikerne er nå inne i sluttfasen av sitt komitearbeid med budsjettforslaget og allerede til neste uke vil det trolig være avgjort hva som vil bli endelig vedtatt i budsjettdebatten på Stortinget i desember. Da vil de ulike komiteene på Stortinget være ferdig med sin innstilling til vedtak, i en samlet flertallsbeslutning på tvers av partiene. I dagene før pågår formelle og uformelle samtaler i de ulike fraksjonene på tinget, før alle samles om en innstilling.

Det betyr at alle rundt om i landet med ønske om å bidra i arbeidet med å opprettholde bevilgningene til DFS, må kjenne sin besøkelsestid de nærmeste dagene. I løpet av en uke taes bestemmelsene, selv om det ikke nødvendigvis vil bli kjent før Stortingsdebatten i desember.

Her er felles uttalelse fra ordførerne i Troms.
 
Regjeringens foreslår kutt i støtten til Det frivillige Skyttervesen (DFS)
 
Vi er kjent med at Regjeringen på nytt foreslår å kutte bevilgningen til DFS med 6,2 millioner kroner i Statsbudsjettet for 2013, fra 31,2 millioner i 2012 til 25 millioner i 2013. Beløpet på 6,2 millioner kroner er det samme som Regjeringen foreslo å kutte støtten med i budsjettet for 2012. Etter et stort engasjement fra hele skytter Norge gikk Stortinget da inn for å beholde støtten på 31.2 millioner kroner til DFS.
 
Vi som ordførere i Troms mener det er oppsiktsvekkende av Regjeringen å ta en omkamp om støtten til DFS etter det store engasjementet som kom frem over hele landet når det samme kuttet ble foreslått for ett år siden.
 
Det kan ikke være noen som helst tvil om at DFS fortsatt har en svært viktig samfunnsrolle, og at de ivaretar sitt samlede samfunnsansvar på en utmerket måte. DFS gir gjennom de lokale skytterlagene god våpenopplæring og bidrar til at vår ungdom utvikler gode holdninger og en sunn våpenkultur. Denne samfunnsoppgaven blir viktigere enn noensinne i framtiden.
 
Og med et mer sentralisert forsvar vil DFS sin desentraliserte organisasjon bli særdeles viktig for å sikre forsvarsviljen og forsvarsevnen i det norske folk, og gjennom det være en brobygger og leverandør av både skytebaner og gode rekrutter til Forsvaret.
 
Det foreslåtte kuttet vil ramme aktiviteten til skytterlag over hele landet, også i Troms. Dette vil gå utover våpenopplæring, aktivitet og frivillig innsats i skytterlagene. Regjeringen sier de vil stimulere til økt frivillig innsats, men kutter samtidig støttet til DFS som gjør en meget viktig frivillig innsats!
 
Redusert støtte til DFS vil føre til en nedbygging av organisasjonen som samfunnet på ingen måte er tjent med. Vi ber om at Stortinget finner en god løsning for DFS, og sikrer organisasjonen en bevilgning i 2013 på minst samme nivå som for 2012.
 
Helene Rognli                          Geir- Inge Sivertsen             Guttorm Nergård              Odd Arne Andreassen  
Ordfører                                    ordfører                                    ordfører                    Ordfører                
Målselv  kommune              Lenvik kommune                                   Berg kommune                     Tranøy kommune
 
Paul Dahlø                                Ole-johan Rødvei             Jens-Johan Hjort                        Randi Lillegård        
Ordfører                                    ordfører                               ordfører                                        ordfører   
Sørreisa kommune               Balsfjord kommune        Tromsø kommune                    Dyrøy kommune
 
Arne Nystedt                           Sølvi Jenssen                           Sigmund Steinnes                Bjørn Inge Mo     
Ordfører                                    ordfører                                    ordfører                     ordfører
Bardu kommune                    Lyngen kommune                 Storfjord kommune         Kåfjord kommune
 
Torgeir TJ Johansen              Lidvart Jakobsen               Ronny Grindstein                   Dag Sigurd  Brustind
Ordfører                                 ordfører                                    ordfører                                    ordfører
Skjervøy kommune              Nordreisa kommune       Gratangen kommune           Ibestad kommune
 
Einar Aune                               Hanny Ditlefsen               Erling Bratsberg                       Marianne Bremnes
Ordfører                                 ordfører                                  ordfører                                     ordfører
Skånland kommune             Karlsøy kommune          Lavangen kommune               Harstad kommune
 
Jorunn Berg                            Jan Helge Jensen                     Øyvind Hilmarsen
Ordfører                                    ordfører                                     Byrådsleder
Bjarkøy kommune                Kvænangen kommune       Troms 

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18