Massiv ordførerstøtte
37 ordførere i Nordland uttrykker stor bekymring for varslet kutt i DFS, i et felles underskrevet brev sendt til Utenriks- og Forsvarskomiteen på Stortinget.
Publisert: 01.11.2012 kl. 12:00
Endret: 01.11.2012 kl. 12:01
Del på Facebook
I brevet til politikerne skriver ordførerne at det er oppsiktsvekkende at Regjeringen ønsker en omkamp om støtten til DFS etter fjorårets runde i DFS, og peker på det enorme folkelige engasjementet saken vekket. Ordførerne mener at forsvarsviljen og forsvarsevnen til Norge kan bli svekket ved en reduksjon av bevilgningene til DFS.

De 37 ordførerne i Nordland ber i brevet om at politikerne på Stortinget finner en god løsning for DFS, og sikrer organisasjonen en bevilgning i 2013 på minst samme nivå som for 2012.

Her er brevet i sin helhet

Til Stortingets utenriks-og forsvarskomite
 
Felles uttalelse fra følgende ordførere i Nordland.
 
Regjeringen foreslår kutt i støtten til Det frivillige Skyttervesen (DFS)
 
Vi er kjent med at Regjeringen på nytt foreslår å kutte bevilgningen til DFS med 6,2 millioner kroner i Statsbudsjettet for 2013, fra 31,2 millioner i 2012 til 25 millioner i 2013. Beløpet på 6,2 millioner kroner er det samme som Regjeringen foreslo å kutte støtten med i budsjettet for 2012. Etter et stort engasjement fra hele skytter Norge gikk Stortinget da inn for å beholde støtten på 31.2 millioner kroner til DFS.
 
Vi som ordførere i Nordland mener det er oppsiktsvekkende av Regjeringen å ta en omkamp om støtten til DFS etter det store engasjementet som kom frem over hele landet når det samme kuttet ble foreslått for ett år siden.
 
Det kan ikke være noen som helst tvil om at DFS fortsatt har en svært viktig samfunnsrolle, og at de ivaretar sitt samlede samfunnsansvar på en utmerket måte. DFS gir gjennom de lokale skytterlagene god våpenopplæring og bidrar til at vår ungdom utvikler gode holdninger og en sunn våpenkultur. Denne samfunnsoppgaven blir viktigere enn noensinne i framtiden.
 
Og med et mer sentralisert forsvar vil DFS sin desentraliserte organisasjon bli særdeles viktig for å sikre forsvarsviljen og forsvarsevnen i det norske folk, og gjennom det være en brobygger og leverandør av både skytebaner og gode rekrutter til Forsvaret.
Det foreslåtte kuttet vil ramme aktiviteten til skytterlag over hele landet, også i Nordland. Dette vil gå utover våpenopplæring, aktivitet og frivillig innsats i skytterlagene. Regjeringen sier de vil stimulere til økt frivillig innsats, men kutter samtidig støttet til DFS som gjør en meget viktig frivillig innsats!
 
Redusert støtte til DFS vil føre til en nedbygging av organisasjonen som samfunnet på ingen måte er tjent med. Vi ber om at Stortinget finner en god løsning for DFS, og sikrer organisasjonen en bevilgning i 2013 på minst samme nivå som for 2012.
 
Ordførerne i
Rana                                   Kai Henning Henriksen
Grane                               Bjørn Ivar Lamo
Brønnøysund                    Paul Birger Torgnes
Dønna                                Anne Sofie Sand Mathisen
Lødingen                           Anita H Marthinussen
Bø                                       Sture Pedersen
Nesna                                 Marit Bye
Andenes                            Jonni Solsvik
Ballangen                          Anne-Rita Nicklasson
Saltdal                               Finn-Obert Bentsen
Gildeskål                           Petter J Pedersen
Træna                                Per Pedersen
Evenes                               Jardar Jensen
Bindal                                Petter A Bjørnli
Øksnes                              Jørn Martinussen
Vestvågøy                        Jonny Finstad
Hemnes                            Kjell Joar Petersen – Øverleir
Hamarøy                         Rolf Steffensen
Tysfjord                             Tor Asgeir Johansen
Fauske                               Siv Anita Johnsen Brekke
Sortland                            Grete Ellingsen
Vågan                                Eivind Holst
Hattfjelldal                       Asgeir Almås
Narvik                             Tore Nysæter
Bodø                               Ole-Henrik Hjartøy
Sømna                            Edmund Dahle
Flakstad                          Stein Iversen
Beiarn                             Monica Sande
Meløy                             Per Swensen
Værøy                             Harald Adolfsen
Vega                               Andre Møller
Steigen                           Asle Schrøder
Leirfjord                          Magnar Johnsen
Hadsel                            Kjell Børge Freiberg
Vevelstad                       Ken-Richard Hansen
Vefsn                                 Jann - Arne Løvdal
Rødøy                                Olav Terje Hoff

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18