Regjeringen kutter igjen
Nok en gang kutter Regjeringen fem millioner kroner i bevilgningene til DFS i sitt forslag til statsbudsjett. Og nok en gang kan de vente seg tøff motstand.
Publisert: 08.10.2012 kl. 23:07
Endret: 08.10.2012 kl. 23:47
Del på Facebook
- Vi har i et møte i Forsvarsdepartementet i dag blitt informert om at driftsstøtten til Det frivillige Skyttervesen kuttes ned til 25 millioner kroner. Det er et foreslått kutt på 6,2 millioner kroner, akkurat som Regjeringen også ønsket i fjor, sier generalsekretær i DFS, Jarle Tvinnereim. Utover det ønsker ikke DFS-sjefen å kommentere budsjettforslaget i dag.

Tvinnereim har sammen med president Olav Vaaje og informasjonssjef Terje Vestvik vært sentral i arbeidet inn mot Forsvarsdepartementet og politikerne på Stortinget det siste året. Etter fjorårets overraskende forslag til statsbudsjett har det vært mange runder med presentasjoner og diskusjoner med både byårkrati og ulike politiske leire.

I 2011 måtte Regjeringen snu og da Stortinget vedtok budsjett rett før jul, var den forventede bevilgningen på 31,2 millioner kroner på plass. Og det med bred politisk støtte. Nå er over seks millioner kroner fjernet igjen. Departementet ser ikke ut til å gi seg i sin kamp med å kutte i den faste driftsstøtten, og få DFS over på en annen modell der det skal søkes om prosjektmidler fortløpende. Dette er en modell som DFS mener vil ødelegge for langtidsplanlegging med sin uforutsigbarhet.

Slik omtales budsjettposten som DFS faller inn under i statsbudsjett, der blant annet modellen med prosjektmidler forklares.

Støtte til frivillige forsvarsrelaterte organisasjoner

Forsvarsdepartementet tildeler midler til organisasjoner og virksomheter som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om, og forståelse for, norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Aktiviteten som organisasjonene og virksomhetene yter skal være et supplement til Forsvarets måloppnåelse. I tillegg til denne overordnede rammen for tildelingene vektlegges også ulike prioriterte områder, herunder aktivitet som støtter opp under oppfølgingen og ivaretakelsen av veteraner og deres nærmeste. De forsvarsrelaterte organisasjonene gir viktige bidrag i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge” om ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandsoperasjoner.

Forsvarsdepartementet har oppdatert retningslinjer og kriterier for tildeling av støtte, og revidert informasjonen som er tilgjengelig på departementets hjemmesider. Retningslinjene innbefatter fra 2012 bl.a. en mer aktivitetsbasert tildeling av støtte, hvor driftsstøttens betydning samtidig reduseres. Dette setter større krav til organisasjonenes aktivitetsbaserte virksomhet, hvor aktivitet som støtter opp om Forsvaret og Forsvarets oppgaver i større grad blir tydeliggjort. Denne vridningen videreføres i 2013. En forutsetning for tilskudd er at organisasjonene utvikler seg i tråd med den generelle samfunnsutviklingen, og Forsvarets endrede struktur. Det settes høye krav til realistiske ambisjonsnivå og forsvarlig forvaltning av tildelte midler.

I de siste årenes ressursdialoger og budsjettproposisjoner, har Forsvarsdepartementet informert organisasjonene om at en fremtidig vridning i tildelingens innretning måtte påregnes, inkl. også reduksjon i støtten til enkelte organisasjoner som ikke lenger anses å ha den samme relevans som tidligere. Forsvarsdepartementet har også i 2012 avholdt ressursdialoger og møter med organisasjonene som mottar drifts- og aktivitetsstøtte, hvor denne vridningen og de nye kravene er presisert. Denne dialogen er viktig for Forsvarsdepartementets oppfølging av tildelte midler. Forsvarsdepartementet vil i 2013 ha ytterligere fokus på måloppnåelse og relevans når det gjelder tilskuddsmottakernes aktiviteter.

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18