Blir det kutt igjen?
DFS kjempet en innbitt kamp for å beholde bevilgningen over statsbudsjett i fjor, og lyktes til slutt. I dag klokken 1000 kommer forslag til statsbudsjett for neste år.
Publisert: 08.10.2012 kl. 09:29
Endret: 08.10.2012 kl. 09:33
Del på Facebook
Høyst overraskende foreslo Regjeringen å redusere bevilgningen til DFS fra 31,2 millioner til 25 millioner kroner da forslag til statsbudsjett ble lagt fram i fjor høst. Etter intenst arbeid fra Skytterkontoret og Skytterstyret og sterk støtte fra grasrota i DFS, vedtok Stortinget å opprettholde bevilgningen slik den har vært tidligere.

- Det var tøffe tak i fjor, men det kom mye positivt ut av arbeidet. Vi fikk en tettere kontakt både med embetsverket og politikerne på Stortinget. Dette har gjort DFS til en sterkere organisasjon og med et bredere kontaktfelt enn noen gang. Nå håper vi å unngå samme situasjon når årets forslag til statsbudsjett legges fram i dag, sier informasjonssjef Terje Vestvik i DFS.

Hvilke signaler har dere fått før årets budsjettforslag fremlegges?

- Politikerne har holdt kortene tett til brystet, så vi har få eller ingen signaler om hva som skjer i dag. Det vi vet er at Forsvarsdepartementet vil fortsette prosessen med å dele bevilgningen i to, slik at det kommer en driftsstøtte over statsbudsjett og at en større del blir satt av i en prosjektpott som det må søkes særskilt på.

Hvordan ser dere på dette?

- Vi ønsker, og har forklart dette også til departementet, stabile rammebetingelser. En dreining til mer prosjektmidler medførerer større usikkerhet og mer byråkrati. Vi er engstelig at vi på Skytterkontoret må dreie vår oppmerksomhet mot byråkratiske søknadsprosesser mot Forsvarsdepartementet. Det tar tid og vil også gjøre det vanskeligere å planlegge virksomhet i framtida, sier Vestvik.

Forslaget til statsbudsjett legges altså fram klokken 1000 mandag formiddag. Svarene på om DFS beholder sin bevilgning eller ikke, finnes kanskje ikke i selve budsjettforslaget, så her må vi kanskje smøre oss med litt tålmodighet. Her på standplass.no fulgte vi hele saken gjennom høsten i fjor. Her er artikler fra fjorårets drakamp. 


06.10.11 Frykt for kutt i DFS
06.10.11 - Vet veldig lite ennå
06.10.11 - Helt uakseptabelt forslag
07.10.11 - Ny tid for DFS
07.10.11 - Har tillit til politikerne
11.10.11 På Stortinget på tirsdag
30.10.11 - Ønsker at alle mobiliserer
21.11.11 Går mot positiv løsning
01.12.11 Det blir ikke kutt i budsjett
01.12.11 - Ett skritt videre
13.12.11 - Den største debatten i år
27.01.12 Veien videre for DFS- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18