- DFS er i en krise.....
Christian Holstad Lilleng mener DFS er i en krise og at noe drastisk må gjøres for å hindre frafall i organisasjonen. Han foreslår blant annet å redusere skytterkontoret betydelig.
Publisert: 04.10.2012 kl. 12:44
Endret: 04.10.2012 kl. 12:51
Del på Facebook

Christian Holstad Lilleng er kjent for mange i det norske skyttermiljøet. Tidligere meget aktiv og god DFS-skytter med tillitsverv i organisasjonen og også blant annet landslagstrener i Norges Skytterforbund. Han er i tillegg aktiv lokalpolitiker for Venstre i Østfold gjennom mange år, og nå fra i høst av fra sitt nye bosted i Møre og Romsdal.

I et innlegg lagt ut på nett i dag tar han et oppgjør med hvordan DFS styres og foreslår mange tiltak for å hindre det han kaller en krise i Det frivillige Skyttervesen. Han kommer både med påstander og forslag til løsninger.

Her er hele innlegget til Christian Holstad Lilleng - gjengitt ordrett.

--

La oss si det rett ut; Det Frivillige Skyttervesen er i en krise.

Medlemstallet og antallet aktive er i fritt fall, samlagene melder om sviktende rekruttering, færre deltagere på stevnene og få som deltar aktivt i lagenes aktiviteter.

Hvis jeg var president ville jeg gjort følgende for å få fart på DFS igjen;

Mindre til administrasjon – mer til aktivitet: Råde hadde 134 (!) skyttere som deltok på eksterne stevner i 2010. Allikevel var Råde Østfolds nestminste lag…! DFS statistikk er rett og slett forbannet løgn. Vi er reelt sett under 10.000 aktive skyttere. Trenger vi virkelig en så stor administrasjon sentralt? Nei mener jeg. La oss kutte i Skytterkontoret ned til fem mann, flytte kontoret ut av Oslo og frigjøre mange millioner kroner. I tillegg må vi spisse satsningen vår og ikke smøre midlene tynt utover.

Bruk fem millioner kroner pr år i fem år for virkelig å satse felt. Gi arrangørlagene 10.000,- pr åpent stevne de arrangerer slik at man ikke bruker av lagets reserver for å  arrangere feltstevner. Bruk penger på feltkurs, på feltskytingsfremmende tiltak. Bruk penger på feltskytingen. Ikke bare prat, prat, prat.

Bruk 10 millioner kroner til utdanning og frikjøp av trenere. Håndballen gjør det. Fotballen gjør det. Ski gjør det. De vokser i antall fordi både barn, unge og voksne vet det får utdannede trenere når de drar til sitt lokale lag. Vi bruker foreldre med fem kvelders skyteskole, skyter 25-skudd på hver eneste trening og drar hjem igjen uten å ha lært noe nytt.

Slå sammen skytterlag. I min egen kommune, Haram i Møre og Romsdal, er det fem (5) skytterlag innefor 20km. Naturlig nok er det lite aktivitet i de fleste når kommunen er på kun 9000 mennesker. Slå sammen lagene, bygg skikkelige 15m-baner i hver kommunedel men ha en fellesbane utendørs. Fem lag med fem utendørsbaner er rett og slett idiotisk: Få skyttere pr bane og mye dugnad.

Utvid 15m-sesongen. De aller fleste lagene opplever at det er på 15m man har den største aktiviteten. Det er minst like mange deltakere på kveldsstevnene som på helgestevnene og, det er bare å innse det; vi får kun rekruttering innendørs ikke ute på banen. Utvid 15m-sesongen til å bli september-april, innse at mange synes det er for dyrt å skyte bane, og la det bli en helt ok ting å skyte kun inne. Vi oppfyller formålsparagrafen okke som, så hvorfor ikke heller lære opp flere i våpenbruk i stedet for å ri gamle kjepphester.

Tenk på eget lag. Jeg vil mye heller ha 100 deltagere på Engesetdal og Skodjes stevne, hvorav 90 fra eget samlag enn 300 deltagere og 80 fra eget samlag. Det er moro med mange deltagere, men om stevnestrukturen vår med fire stevner to helger og ikke noe resten av sesongen gjør at vi får færre lokale skyttere så er det mye bedre med 100 totalt. Det vil faktisk samtidig gi flere skyttere totalt i Norge fordi 90 pr samlag gir 4320 deltagere på en helg i stedet for 3840 dersom 80 drar land og strand rundt…

I tillegg: arranger interne skytinger hvor standardprogrammet legges til side. Skyt om en pokal hvor programmet er 25 skudd liggende for alle. Ha konkurranser med stillingsrespit hvor femteklassingene virkelig skal slite for å vinne. Legg opp noen av konkurransene slik at det er stor sjanse for at en 2. eller 3.klassing vinner. Det er de som driver lagene, ikke eliteskytterne.

Ha klare mål. Skal vi doble antallet juniorer på Landsskytterstevnet i Øvre Målselv i 2015 må vi begynne nå. For skyteskoledeltagerne i høst er antakelig  ikke juniorer før i 2015. Det betyr at vi må tenke langsiktig.

Det er faktisk ingen krise om fire av fem skyteskoledeltagere gir seg underveis, for klarer lagene å få frem én enslig senior ekstra pr år som blir med på LS vil vi måtte ha LS på 100 skiver og ikke 50 i 2015. Så enkelt er regnestykket.

Tenke samlagsvis, handle lagsvis. Det er totalt idiotisk at vi ikke jobber mer på tvers av lagsgrensene. Vi har de samme utfordringene og skal på død og liv finne opp kruttet på nytt hver gang og hver for oss. Vi må utvikle felles opplegg, utveksle gode ideer og samarbeide mer. Sammen er vi sterke, hver for oss går de fleste lag til grunne

--

Hva mener du? Bruk gjerne kommentarfeltet under....

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18