Negative til eget NM Felt
Flertallet i feltutvalgets spørreundersøkelse er negative til eget NM Felt utenfor LS. Feltutvalgets rapport er nå sendt ut på høring til alle samlagene i DFS. 
Publisert: 03.10.2012 kl. 11:41
Endret: 03.10.2012 kl. 11:46
Del på Facebook
Spørsmålet om eget Norgesmesterskap utenfor Landsskytterstevnet har gått i DFS-miljøet gjennom alle år siden mesterskapet ble en del av LS i 1964. Saken er også reist på Skyttertinget flere ganger, faktisk to ganger de siste sju årene. Men NM i feltskyting er fortsatt en del av LS-programmet med støtte fra flertallet i DFS.

Forkjemperne for et eget felt-NM peker på at LS-felten ikke er nok utfordrende og skiller seg vesentlig fra det de opplever et feltmesterskap skal inneholde. Blant annet er diskusjonen om finalegjennomføring fra banestandplassen ekstra sterk. Et eget NM felt utenfor LS kan gi mesterskapet et større feltpreg mener de som ønsker et eget NM.

Men flertallet er altså for NM på LS også i spørreundersøkelsen til det nedsatte Feltutvalget i DFS. Hele 1487 personer besvarte undersøkelsen blant aktive og tidligere feltskyttere, baneskyttere, arrangører og andre som ble utfordret. 56% av de spurte er negative til et eget felt-NM utenfor Landsskytterstevnet. 22% er positive, mens de siste 22% ikke har en mening om det. 

Her er noen av de fremtredende argumentene på dette spørsmålet i undersøkelsen.

Et felt-NM bør være åpent for deltakelse for alle som ønsker det. 

 Dersom et slikt arrangement har begrensninger i forhold til antall deltakere, vil dette fremme eliten fremfor bredden. Mange anser dette som svært uheldig.

 Dagens LS er et samlingspunkt for skytterne, og mange mener at det er viktig at felt-NM er en del av dette arrangementet. 

 Et eget felt-NM utenom LS kan ha en uheldig effekt på status for og deltakelsen på feltskytingen på LS. 

 Dersom felt-NM ikke arrangeres i tilknytning til LS kan dette i tillegg ha uheldig effekt på hele LS-arrangementet.

 Mange ønsker å videreføre LS i den form det har i dag (tradisjonsrik historie i organisasjonen). 

 Mange mener at dagens feltskyting på LS har for lite feltpreg. Særpreget ved feltskytingen kan i større grad rendyrkes i et eget felt-NM utenom LS. 

 Et eget felt-NM utenom LS kan være en ”gulrot”/motivasjon for skyttere til å satse mer på feltskyting.

 Et eget felt-NM utenom LS kan bidra til økt status/prestisje for NM-vinneren.

 Et ekstra arrangement i løpet av sesongen vil være mer tids- og kostnadskrevende for skytterne. Dette vil føre til redusert deltakelse, sannsynligvis for bredden.

 Dagens feltskyting foregår hovedsakelig vinterstid. Det kan være positivt med et eget felt-NM i forlengelsen av denne sesongen (i motsetning til dagens LS som arrangeres i begynnelsen av august).


Tilrettelegging avgjørende
For øvrig skildrer rapporten at større aktivitet og flere skyttere i felt ikke kan vedtas på et papir, men understreker viktigheten av stor aktivitet av flere sammen i det enkelte skytterlaget for å opprettholde denne grenen i DFS. Noe av det viktigste er å legge til rette for innskyting lokalt eller regionalt for å bidra til at dørstokken ikke blir for høy.

Mens baneskyting i stor grad kan være soloprosjekt, er feltskyting gjerne noe man gjør sammen både i forberedelser og gjennomføring. Trene sammen, reise sammen og selvsagt skyte sammen i konkurranser. Det er fullt mulig å skape gode feltmiljø i skytterlagene hvis det finnes foregangspersoner som legger til rette og stimulerer, leser vi av rapporten.

Handlingsplan på Skyttertinget
Rapporten fra Feltutvalget har Skytterstyret valgt å sende på høring i samlagene med frist 1. februar 2013. På bakgrunn av rapporten og høringen skal Skytterstyret framlegge en handlingsplan for feltskyting til Skyttertinget på Oppdal i forbindelse med Landsskytterstevnet i 2013.
 

Hva mener du om eget NM i feltskyting utenfor LS? Bruk gjerne kommentarfeltet under.

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18