- Ei ripe i lakken
- Vår tillit til Skytterstyrets dømmekraft har fått seg ”ei ripe i lakken”, skriver Svein-Erik Rognli i Øvre Målselv i et åpent brev til styret i DFS. Les hans utfyllende kommentar om vrakingen av Målselv i 2016.
Publisert: 09.05.2012 kl. 10:21
Endret: 09.05.2012 kl. 10:22
Del på Facebook
Standplass.no omtalte tidligere i uken Skytterstyrets valg av Bodø som LS-arena i 2016. Det er Skyttertinget som i august skal avgjøre om Landsskytterstevnet skal legges til Bodø eller Målselv om fire år. Leder for LS-komiteen i Målselv, Svein-Erik Rognli har skrevet et åpent brev til Skyttertstyret i etterkant av dette. Les brevet her.

Landsskytterstevnet i 2016 og Skytterstyrets vedtak
 
Med bakgrunn i Skytterstyrets ensstemmige vedtak om å gå for Bodø Østre skytterlag (BØS) som arrangør av Landsskytterstevnet (LS) i 2016, har vi (styret) i Øvre Målselv skytterlag (ØMS) gjort oss noen refleksjoner.
 
Det er ingen uenighet om at Bodø på mange måter har en bedre infrastruktur for å kunne arrangere et LS enn Øverbygd og Målselv har. ”Bestemorenga” er en kompakt og flott skytearena med tilhørende gode og nære innkvarteringsfaciliteter, hoteller og campingmuligheter med høy comfort. Byen har også gode flyforbindelser. 
 
Vi mener imidlertid Skytterstyret ikke kan ha vurdert grundig nok de langsiktige konsekvensene  vi tror dette vedtaket vil føre med seg. Vi betrakter vedtaket som valget mellom urbane (sentrale) steder og perifert beliggende mindre plasser.
Vil skytterstyret at vi skal ha et fåtall arenaer for LS - og at de skal ligge urbant og sentralt?
Vil vår landsdekkende organisasjon det?
Denne ”overordnede skytterpolitiske debatten” er vi ikke trygge på at Skytterstyret har tatt som en del av prosessen.  
 
Vi tar ikke stilling til om dette er en ønsket trend eller ikke, men ser at den vil kunne realiseres uten at debatten er tatt, og uten at man har reflektert over konsekvensene - både positive og negative. Blir periferien valgt bort fordi man mener det er riktig, så  bør det være et resultat av en prosess, og ikke  et resultat av en ureflektert trend, slik det nå kan synes å bli.
 
Vi mener at Det Frivillige Skyttervesen (DFS) ikke er tjent med at LS bare kan arrangeres noen få steder i landet. Organisasjonens formålsparagraf burde ikke gi rom for en slik endring. For å øke interessen og rekrutteringen til sporten, mener vi at det er viktig å holde flest mulig arenaer i drift over hele landet slik som i dag. Formålet med DFS er at vi skal lære opp ungdom og voksne i å behandle skytevåpen til fordel for landets forsvar.
Vi mener at DFS blir ”fattigere” ved å lokalisere LS til færre steder.
 
For Nord-Norge sin del kan det jo tenkes at dersom ikke BØS søker hver gang det er landsdelens tur, vil vi stå uten LS i Nord. Med all respekt for våre skytterkolleger i Bodø, tillater vi oss å stille spørsmålet om BØS vil være villige til et slikt arrangement hvert 5./7. år? Vi tillater oss å tvile på det. Dette fordi også vi vet hva det krever å bringe et slikt stevne ”vel i havn”.
 
Dersom ikke LS holdes i Målselv om 4 år, vil det gå for lang tid til neste gang det vil bli aktuelt å søke på stevnet. Verdifull kompetanse og erfaring med å arrangere LS,  både innad i skytterlaget og i bygda/kommunen forøvrig, vil være borte.
 
Avslutningsvis stiller vi oss undrende til Forsvarets rolle i saken all den tid Forsvaret er avtalepålagt å bistå DFS med avvikling av LS - uavhengig hvor i landet dette arrangeres. Vi lurer også på hvor i Forsvaret denne prioriteringen er forankret?
 
Hva angår habilitetsspørsmålet til Nord-Norges representant i Skytterstyret – som er medlem og har verv i BØS – syns vi Skytterstyret burde ha forstått hvor uheldig for styrets troverdighet det er at han var med i prosessen og i avstemningen. Han, som hele landsdelens representant, er den som også skal forsvare vår søknad. Naturlig nok stiller vi oss tvilende til at han har kunnet fylle den rollen.
 
For Skytterstyrets del burde dette vært håndtert på en annen måte for å slippe mistillit.
Utfallet av saken kunne blitt det samme, men med opprettholdt tillit og uten habilitetsstøy.
Vår tillit til Skytterstyrets dømmekraft har fått seg ”ei ripe i lakken”.

For styret i ØMS
Svein-Erik Rognli
Leder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18