- Vi har ikke gitt opp
- Vi har ikke gitt opp kampen om LS i 2016, sier leder i Øvre Målselv Skytterlag, Svein-Erik Rognli. Han stiller seg undrende til Skytterstyrets behandling av saken.
Publisert: 04.05.2012 kl. 11:29
Endret: 04.05.2012 kl. 11:30
Del på Facebook
- Vi synes det er et dårlig vedtak og overrasket over mange av argumentene Skytterstyret har for å velge Bodø som arena for Landsskytterstevnet i 2016, sier Svein-Erik Rognli. Han representer skytterlaget som står som hovedarrangør i søknaden om et nytt LS i Målselv.

Avgjøres i august
Onsdag vedtok Skytterstyret enstemmig å anbefale Bodø som arena for LS i 2016. Den endelige beslutningen blir tatt av Skyttertinget i forkant av LS på Voss i august. Som grunnlag for beslutningen vektla styret at Bodø har større muligheter for innkvartering i nærhet av skytebanene, samt at arenaen på Bestemorenga nå framstår som svært moderne og kompakt for både baneskyting og feltskyting. 

Skytterstyret vektla også at et stevne i Bodø erfaringsmessig trekker et større antall skyttere enn i Målselv. I tillegg ga også Forsvaret sin anbefaling om at Landsskytterstevnet 2016 burde foregå i Bodø.

- Vi er overrasket over argumentet om at Bodø trekker flere folk skal ha betydning. Det er jo et faktum, men med bakgrunn i slik argumentasjon bør vel alle LS legges til Elverum. Da er vi sikret rekordpåmelding hvert år. Dette blir for enkelt, og vi mener formålsparagrafen til DFS ikke gir rom for slik argumentasjon, sier Rognli. Han mener det er viktig å holde flest mulig store arenaer i drift over hele landet for å kunne lære ungdom og voksne å skyte, slik formålet med DFS er.

- Bestemorenga er en flott arena og vi er trygge på at Bodø er en god arrangør. Men det handler om mer enn det. Hvis vi mister LS betyr det tap av kompetanse på arrangementsgjennomføring og vi taper oppmerksomhet og økonomi som er avgjørende for å holde skyttersporten levende i vårt område. Blir LS lagt til Bodø vil det få store negative konsekvenser for skytingen i Troms og nordover.

Undres over habilitet
Rognli er også svært undrende over at Henning Ivarrud var med på behandlingen av denne saken i Skytterstyret onsdag. Ivarrud er visepresident i DFS og medlem i Bodø Østre, der han blant annet sitter i økonomiutvalget til skytterlaget.

- At både Skytterstyret og Ivarrud selv finner ham habil til å delta i diskusjoner og vedtak i en slik viktig sak er vi meget overrasket over. Det finnes ikke en skytter nord for Bodø som mener Ivarrud er habil i denne saken. Han og styret burde latt ham stå over behandlingen av dette med bakgrunn i hans tilhold i Bodø Østre. En slik sak fortjener at alle stier holdes rene for å unngå tvil om beslutningene, sier Rognli.

Fantastisk betydning
Også blant Øvre Målselvs medarrangører er det skuffelse over Skytterstyrets beslutning. Leder i Målselv, Sveinung Kvamme frykter at Nord-Norge avspises med færre LS i landsdelen i tida framover.

- Et LS har en fantastisk betydning på det lokale og regionale skyttermiljøet. Det er et stort løft med mye arbeid, men erfaringene viser store positive ringvirkninger for sporten vår ved å arrangere LS i Målselv. Nå kan vi frykte at vi presses ut av LS-turnusen, men vi mener Nord-Norge fortjener syklus tilsvarende i dag for å bevare DFS i nord, sier Kvamme.

Skyttermiljøet i Målselv vil bruke tida fram til Skyttertinget godt og har fortsatt tro på å få Landsskyttertstevnet tilbake i 2016.

- Vi har ikke gitt opp. Vi mener vi har en meget god søknad inne og vet at mye kan skje på tinget. Det er likevel vanskelig å kjempe mot en arrangør i egen landsdel. Vår oppgave blir nå å synliggjøre den økte hotellkapasiteten som vil være på plass i vårt område innen 2016, vektlegge vår erfaring og kompetanse med LS-avvikling, samt vise til den betydning et LS i Troms har for DFS som organisasjon for et stort og langt land, sier Svein-Erik Rognli.


- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18