1400 svar om feltskyting!
Feltutvalget har mottatt over 1400 svar på undersøkelsen om feltskyting. Et makeløst tall. Fristen går ut ved midnatt 27.februar for å svare på undersøkelsen.
Publisert: 27.02.2012 kl. 19:17
Endret: 27.02.2012 kl. 19:25
Del på Facebook
- Vi er overveldet over den enorme responsen, og synes det er flott at så mange engasjerer seg i og har meninger om feltskytingens fremtid, sier feltutvalgets leder Ann Kristin Årskog Vikhagen (bildet). Utvalget ble satt ned rett før jul av Skytterstyret i DFS, og bestemte seg på nyåret for å utfordre hele skytter-Norge i en undersøkelse.

- Vi bruker dataverktøyet Questback for å gjennomføre undersøkelsen. Dette systemet sammenstiller automatisk alle de innkomne svarene og gir også gode muligheter for analyse av data, for eksempel med hensyn på variasjoner i svar mellom ulike klasser og aldersgrupper, sier Vikhagen.

Fristen for å delta i undersøkelsen går ut ved midnatt 27.februar - så det er fortsatt mulig å avgi svar.

HER ER LINK TIL SPØRREUNDERSØKELSEN


Ta deg tid og svar på spørsmålene - det er gjort på bare noen minutter. På den måten kan DU være med å påvirke utviklingen av Det frivillige Skyttervesen.
 
- Vi er nå i gang med å analysere de foreløpige resultatene fra spørreundersøkelsen, og vil videreføre dette arbeidet etter at undersøkelsen er avsluttet. Vi vil bruke resultatene fra spørreundersøkelsen som grunnlag for å utarbeide et utkast til handlingsplan for feltskyting i DFS. Resultatene fra spørreundersøkelsen vil i tillegg bli vedlagt feltutvalgets rapport, sier utvalgslederen som selv er norsk mester i feltskyting fra Sandnes i 2004.Medaljevinnerne fra NM Felt under LS i Bodø 2011. Veteranen Leif Gravem gikk til topps etter omskyting.
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18