Eget NM på våren
John Olav Ågotnes mener et eget NM i feltskyting på våren er det beste for å skape størst mulig oppmerksomhet rundt feltskyting og opprettholde og øke interessen for øvelsen.
Publisert: 20.02.2012 kl. 16:29
Del på Facebook

I et langt innlegg på DFS sine Facebooksider har Ågotnes skrevet ned alle sine meninger om feltskyting. Standplass har også hatt samtaler med John Olav den siste uka, men velger å legge ved hele innlegget i sin helhet her. Ågotnes har tidligere vært talsmann for skytterne på Nordisklaget og gjennom mange år vært opptatt av utviklingen til feltskytingen.

Ågotnes sitt innlegg hos DFS:

NM Felt
Feltskyting er den av DFS sine hovedgrener som ligger nærmest opp til DFS sin formålsparagraf som lyder: ”Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar”. Noen sentrale ferdigheter i feltskyting som viser nærheten til formålsparagrafen er:
a) Hurtig skyting i lave skytestillinger
b) Bedømmelse av avstand til målet
c) Bedømmelse av vindavdrift
d) Kjennskap til kulebane

De seneste årene har deltagelsen ved feltskyting i store deler av landet hatt en negativ utvikling. Dette gir seg utslag i at færre deltar på feltstevner og at antallet feltstevner som blir arrangert stadig avtar. Om ikke noe blir gjort står vi i fare for at feltskyting slik vi kjenner den i dag blir en marginal aktivitet på linje med skifeltskyting og skogsløp med skyting. En av årsakene til den reduserte deltagelsen på feltstevner kan være at feltskyting urettmessig er blitt baneskytingens ”lillebror” når det gjelder prestisje. Å vinne NM felt under landskytterstevnet kan ikke måle seg med den prestisje det gir å vinne baneskytingen under landsskytterstevnet. En annen årsak kan være at det som burde være årets sportslige høydepunkt for en feltskytter er lagt til en tid på året hvor det er ca fire måneder siden den gjengse skytter deltok i en feltskytingskonkurranse.

Hvordan kan vi være offensive og møte denne negative trenden ?

Jeg er av den oppfattning at det vil være et skritt i riktig retning er å arrangere NM felt i overgangen mellom felt- og banesesongen. Dette vil være et naturlig høydepunkt, og en passende avslutning på feltsesongen.

Før jeg går videre vil jeg presisere at jeg ønsker å beholde den feltskytingen vi har under landsskytterstevnet i dag, med to endringer: 1) Vinneren av grovfelten får tittelen ”Feltkonge” i stedet for tittelen ”Norgesmester i feltskyting”. 2) Medaljene på LS hvor det står ”Norgesmesterskap feltskyting” overføres til nytt NM i felt, slik at det må utformes nye medaljer til feltskytingen på LS. Ellers videreføres dagens ordning med premier, medaljer og stjerner.

Jeg ønsker et NM i felt om våren hvor skytterne må kvalifisere seg for å kunne delta. Dette vil kunne skape ytterligere interesse for feltskyting, noe som i neste runde genererer økt deltakelse på lokale feltstevner. Dersom skytterne må skyte lokale feltstevner for å kunne kvalifisere seg til et NM i felt er jeg trygg på at flere vil delta lokalt. Det at skytterne lokalt kjemper om å kvalifisere seg til et eget NM i felt vil også kunne føre til økt oppmerksomhet fra lokale medier (lokal- og regionaviser). Interessen for feltresultater og hvem som til en hver tid ligger an til å kvalifisere seg til NM i felt vil øke både i media og internt i skyttermiljøet.

Jeg foreslår et arrangement med 400 skyttere. Ingen finfeltskyting da dagens kåringer under LS funger tilfredstillende. Jeg foreslår å fordele plasser i NM på følgende måte: Samlagene får tildelt plasser i NM på bakgrunn av beregninger ved skytterkontoret. Samlagene må sende inn resultatlister fra samlagstevnet grovfelt, og plassene fordeles ut fra deltakelsen foregående år. Da vil samlagene kunne vite hvor mange plasser de har tilgjengelig i god tid før feltsesongen starter. De små samlagene må ha en minimumskvote på tre skyttere. De skytterne som står til medalje eller stjerne på landsskytterstevnet foregående år er direkte kvalifisert og kommer i tillegg til samlagenes kvoter.

Regnestykket blir da som følger:

Totalt antall deltakere --> 400 skyttere
- Minimumskvote (3 skyttere pr samlag) (3*49) 147 skyttere
- Medalje og stjernevinnere foregående LS X skyttere
Rest: Plasser til fordeling på bakgrunn av saml. st. felt foregående år. 253 - X skyttere

Ombudsmøtene i de 49 skyttersamlagene i må selv vedta kriterier for hvordan skytterne kan kvalifisere seg til de plassene samlaget får tildelt basert på deltagelsen ved samlagstevnet i felt foregående år.

For å øke statusen for NM felt bør DFS søke om å få kongepokal til vinneren. Å få kongepokal til vinneren av NM felt er urealistisk så lenge dette arrangeres under landsskytterstevnet da ingen andre idretter får to kongepokaler til samme arrangement.

Arrangement:
a) Skytingen arrangeres som 30 skudd hovedskyting + 12 skudd finale. De 50 til 75 beste etter 30 skudd skyter finale. Finalegrensen settes på bakgrunn av antall treff (ikke innertreff). Det telles innertreff i finalen. (max poengsum er 42/12) Omskyting om de tre første plassene ved lik poengsum.
b) All skyting skal gå mot mål på ukjente avstander.
c) Det gis fritak fra regelen om max-avstander på 30 skudden
d) Arrangørene oppfordres til å velge figurer fra hele figurutvalget til DFS med avstander opp til 650 meter.
e) Alle skytterne skal være gått ut fra opprop før de første returnerer slik at avstandene skal være ukjente for alle. Det er ikke tillatt å bruke samband i feltrunden. (mobiltelefon eller lignende)
f) De som er kvalifisert fra landsskytterstevnet foregående år går ut først, med de beste i første lag. De som er kvalifisert via samlagenes kvoter går ut med de som er innmeldt som nr en i tidlige lag, de som er innmeldt som nr to etterpå osv. Dette fordi det ofte er best skyteforhold tidlig på dagen og det slik blir mulig å kvalifisere seg til gode skytetider.
g) Det henstilles til arrangøren om å ha inntill to dobbelthold (3+3 skudd)
h) Innskudd: Fastsettes av skytterstyret
i) Premiering:
Det deles ut sølvbeger til de 100 beste på 30 skudd.
Det deles ut 10 medaljer på mesterskapet.
De som står til medalje men som har denne fra før tildeles stjerne. Man må dog være blant de 20 beste for å få stjerne.
De tre beste i mesterskapet tildeles DFS sølvbeger.
Skytterstyret arbeider for å få tildelt Kongepokal til vinneren av NM i felt.
j) Det opprettes en turnus for arrangementet som rullerer mellom de fem landsdelene.
k) Arrangementet tidsfestes til en av de to siste helgene i april.
l) Helgen hvor NM felt arrangeres settes som stevnefri for andre DFS stevner.

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18