Veien videre for DFS
- Det er nødvendig å raskt starte samtaler med regjeringspartiene og Forsvarsdepartementet for å finne ut hvordan vi skal tilpasse oss, sier president i DFS, Olav K. Vaaje. Veien framover er staket ut.
Publisert: 27.01.2012 kl. 14:07
Endret: 27.01.2012 kl. 14:09
Del på Facebook
Det er en offensiv DFS-president som tar fatt på arbeidet med å overbevise byråkrater og politikere om at DFS fortsatt skal ha tilsvarende bevilgning over Forsvarsbudsjettet.

Hvordan ser DFS på signalene fra Stortinget om at organisasjonen må tilpasse seg ny tid?
- Vi er først og fremst glade for at et klart flertall på Stortinget, gjennom det budsjettvedtaket som ble gjort før jul, vil opprettholde støtten til DFS. Regjeringspartienes merknad om at vi må tilpasse budsjettsøknaden i tråd med Forsvarsdepartementets nye tildelingsform, vil vi følge opp og ha en dialog med departementet om. Det viktigste for oss er at en innføring av ny tildelingsform, hvor det skilles klart mellom driftsstøtte og aktivitetsstøtte, ikke skal bidra til noe kutt i bevilgningen til DFS. Vi mener at Forsvaret og samfunnet får svært mye igjen for kronene til DFS, og vil argumentere for økte bevilgninger framover for å ta igjen de senere års etterslep, sier Vaaje.

Hvilke diskusjoner ble ført rundt saken i siste styremøte?
- Vi diskuterte strategier for det videre arbeid i forhold til hvordan vi skal unngå situasjonen fra i fjor høst. En svært god debatt som både fungerte som en oppsummering av høstens kamp, og med mange innspill om arbeidet videre.

Hva blir det viktigste i arbeidet med sikrede bevilgninger over statsbudsjett?
- Det var stor enighet om en offensiv strategi mot politikerne for å spre mer kunnskap om DFS sin samfunnsrolle. Samtidig er det nødvendig at vi raskt starter dialogen med regjeringspartiene og Forsvarsdepartementet for å forstå hva som ligger i deres forventninger til hvilke tilpasninger DFS bør gjøre. Styret ser det som avgjørende at vi ikke rokker ved grunnsjelen i formålsparagrafen, men er åpen for en dialog med å tilpasse organisasjonens grunnregler i pakt med den samfunnsrollen som DFS har i Norge i dag, forteller presidenten i Skytterstyret.

Hva skjer konkret de nærmeste ukene?
- Allerede forrige uke har ledelsen på Skytterkontoret hatt sitt første møte på Stortinget. Vi vil videre søke å invitere Utenriks- og forsvarskomiteen til et møte for å informere om DFS sin omfattende virksomhet. Vi planlegger også allerede nå en strategi for invitasjoner og opplegg for å vise fram DFS på Landsskytterstevnet til sentrale politikere og byråkrater. Det er allerede gjennomført et møte med Forsvarsdepartementet etter at Stortinget vedtok å opprettholde bevilgningen, og vi vil nå videre de kommende uker fortsette dialogen med departementet i forhold til neste års budsjettsøknad.      

Hvordan prioriteres dette arbeidet i Skytterstyret og på Skytterkontoret?
- Denne saken har selvfølgelig førsteprioritet både i Norges Skytterstyre og for ledelsen på Skytterkontoret framover i 2012. Jeg er i den forbindelse svært glad for at styret og administrasjonen har felles forståelse og er samstemte i strategien for det videre arbeidet, avslutter Olav K. Vaaje.
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18