- Den største debatten i år
Debatten om økt bevilgning til DFS ble i Stortingets behandling av saken i dag benevnt som den største debatten om årets Forsvarsbudsjett. Det er både oppsiktsvekkende og viktig for DFS.
Publisert: 13.12.2011 kl. 12:10
Endret: 13.12.2011 kl. 13:45
Del på Facebook
Mye taletid ble benyttet på DFS i behandlingen av Forsvarsbudsjettet i Stortinget tirsdag 13.desember 2012.

- Den største debatten om årets Forsvarsbudsjett har vært bevilgningen til DFS, slo Svein Roald Hansen fra Arbeiderpartiet fast ganske tidlig i behandlingen. Parlamentarisk leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum forklarte at den eneste endringen Regjeringen har gjort fra budsjettinnstillingen er å øke bidraget til DFS.

- For oss i Senterpartiet var det viktig å styrke DFS i budsjettposten, sa Vedum fra talerstolen i Stortinget. Dagfinn Høybråten var på vegne av Kristelig Folkeparti glad for at det er bred enighet om å opprettholde støtten til DFS.

Sjelen i fokus
- Å kutte i DFS er som å kutte i Venstres sjel, sa Venstres leder Trine Grande. Svein Roald Hansen, AP, fulgte opp Grandes uttalelse med spørsmål om Grande, til tross for sjelen, ikke trodde at DFS kunne klare å tilpasse seg et nytt tilskuddssystem?

Grandes svarte at å endre tilskuddsordningen bryter direkte med Soria Moria-erklæringen fra Regjeringen hvor det sies at frivillighetsorganisasjonene skal ha grunnbevilgninger i stedet for byråkratiske tilskudd via søknader om prosjektstøtte. Grande oppfordret derfor Regjeringen til å lese Regjeringserklæringen.

- Godt å vite at Venstre har solgt sjelen sin til DFS i stedet for til Fremskrittspartiet, repliserte Bård Vegard Solhjell fra SV.

- Ting kan flyttes
- La oss sende gratulasjon til Det frivillige Skyttervesen som gjennom sitt grundige arbeid her på Stortinget har bevist at ting kan flyttes på, selv her på Stortinget, sa Jan Arild Ellingsen fra Fremskrittspartiet.

Tore Nordtun fra Arbeiderpartiet var glad for enigheten om at DFS får tildelt samme sum i 2012 som i fjor. Han påpekte DFS sine viktige oppgaver i samfunnet og nevnte skytebaner, våpenopplæring, jaktprøver og avvikling av Landsskytterstevnet. Men Nordtun var også klar på at DFS må bruke det neste året for å tilpasse seg de nye retningslinjene for tildeling av midler over Forsvarsbudsjettet.
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18