- Behandles til helga
Forslag til ny våpenlov blir behandlet umiddelbart i Skytterstyret. Denne ukes forslag fra Regjeringens nedsatte utvalg skal opp i årets siste styremøte i Oslo til helga.
Publisert: 07.12.2011 kl. 14:22
Endret: 07.12.2011 kl. 14:39
Del på Facebook
- Forslaget til ny våpenlov vil bli et tema på Skytterstyres styremøte førstkommende helg. DFS har gjennom hele prosessen fulgt tett med og vært på møter i tilknytning til Våpenlovutvalgets arbeid, sier informasjonssjef Terje Vestvik til standplass.no.    

- Vi vil nå sammen med styret foreta en gjennomgang av de konkrete forslagene før vi gir noen offisiell uttalelse fra DFS, sier Vestvik. DFS har gjennom hele prosessen hatt dialog med andre skytterorganisasjoner, blant annet Norges Skytterforbund som også avventer litt før de kommer med sine uttalelser.

- Felles front
- NSF har bevisst ikke gått ut og kommentert mulige endringer i våpenloven. Det å starte en debatt i media om potensielle restriksjoner før forslag til ny våpenlov foreligger, er lite formålstjenelig, skriver Skytterforbundet på sin nettside.

- På samme måte som skytterorganisasjonene ble enige om hvem som skulle representere i våpenlovutvalget, er det enighet om at eventuelle endringer i våpenloven som medfører unødvendige begrensninger i skyttere og jegeres mulighet til å utøve sin aktivitet, er uakseptabelt. Her gjør vi felles front, skriver NSF.

NJFF har et godt inntrykk
- Førsteinntrykket av våpenlovutvalgets innstilling er at her er det gjort et godt stykke arbeid. Det er brei enighet i utvalget om store deler av forslaget til ny lov, noe som gir et godt utgangspunkt for videre håndtering av lovforslaget. Forslag om innstramminger sammenligna med dagens regelverk handler i hovedsak om grundigere kontroll og oppfølging av den enkelte våpensøker og våpeneier, sier NJFFs fagsjef Siri Parmann til sin egen nettside.
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18