Går mot positiv løsning...
Svært mye tyder på at det går mot en positiv løsning for DFS i arbeidet med neste års statsbudsjett. Men fortsatt er det ikke 100% klart om det bli kutt eller ikke i bevilgningene.
Publisert: 21.11.2011 kl. 15:10
Endret: 21.11.2011 kl. 15:59
Del på Facebook
Etter det standplass.no erfarer går det trolig mot en positiv løsning for Det frivillige Skyttervesen i kampen mot budsjettkuttet på seks millioner kroner, som Regjeringen foreslo i oktober. I utenriks- og forsvarskomiteen er det fortsatt ikke enstemmighet om at millionkuttet skal fjernes, men signalene går på at det for øyeblikket er flertall og at mye også skjer den nærmeste tida.

Utenriks- og forsvarskomiteen er i ferd med å gjøre ferdig sin innstilling til endringer i forslag til statsbudsjett, og skal offentliggjøre denne 7.desember. Da vil det meste være klart, selv om selve stortingsforhandlingene gjenstår uka deretter.

- Jeg vil ikke kommentere arbeidet i komiteen, men kan si at Senterpartiet ser på DFS som en viktig aktør med stor betydning. Vi har derfor tatt innspillene fra DFS på alvor, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum til standplass.no. Vedum er SPs mann i utenriks- og forsvarskomiteen.

DFS har jobbet tett opp mot både regjeringspartiene og opposisjonspolitikere den siste måneden for å fremme sin sak. DFS har fremhevet organisasjonens viktige samfunnsoppgaver og militære oppgaver i forhold til våpenkontroll, holdningsskapende arbeid og skyteopplæring. Det er tydeliggjort hvilken inngripende effekt DFS sitt arbeid har i alle samfunnslag rundt om i absolutt hele Norges land.

Slik standplass.no forstår det nå, er det bare detaljer som gjenstår før man kan sikre en enstemmighet i utenriks- og forsvarskomiteen for en fjerning eller betydelig reduksjon i kuttet som ble foreslått. En budsjettkommentar som sikrer DFS tilsvarende beløp som i 2011 gjennom en enkelt søknad til departementet rett etter nyttår, kan også bli løsningen.

Våre politiske kilder kan ikke bekrefte at alt er i mål, men mye tyder på at løsningen er rett rundt hjørnet. Vi vet at det er stadige diskusjoner mellom kollegene i de tre regjeringspartiene omkring DFS-saken, og at dette også har inkludert de mest sentrale politikerne i flere av partiene.

Vi vet derimot med sikkerhet at pågangen mot de politiske partiene fra DFS'ere over hele landet har blitt godt lagt merke til av politikerne på Stortinget. Dette kan være en av grunnene til at det ser ut til å gå mot en positiv løsning. Og ennå er det ikke for sent å si sin mening......
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18