Ønsker at alle mobiliserer
- Nå må alle DFS'ere over hele landet øve press på politikere, sier generalsekretær Jarle Tvinnereim. DFS fortsetter kampen mot kutt i bevilgningene over forsvarsbudsjettet.
Publisert: 30.10.2011 kl. 16:14
Endret: 31.10.2011 kl. 12:39
Del på Facebook
- Jeg er nøktern optimist for øyeblikket, men det er ingen enkel kamp å føre. Vi mottar stort sett bare positive tilbakemeldinger fra stortingspolitikerne vi treffer, men føler oss på ingen måte sikre på å nå fram med budskapet om økte bevilgninger over statsbudsjett. Det ser ut til å ligge langt inne for Arbeiderpartiet å snu i denne saken, sier Skytterkontorets leder Jarle Tvinnereim.

Sammen med president Olav K. Vaaje og assisterende generalsekretær Terje Vestvik har han hatt bred kontakt med både regjeringspartiene og andre stortingspolitikere de siste ukene. Kuttet på 6 millioner kroner i forslag til statsbudsjett kom overraskende på DFS-ledelsen, selv om det ble antydet i forrige budsjettframlegg for ett år siden.

Dårlig med tid
- Vi var ikke forberedt på et slikt stort kutt, som vil ramme hele organisasjonen. Men det er riktig at vi har fått signaler om at Forsvarsdepartementet ønsker å styre mer  av pengebruken og holde tilbake noe av de direkte midlene. Vi mener det ikke gir oss nok handlingsrom til å fortsette det gode arbeidet vårt og prøver å søke forståelse for det, sier Tvinnereim.

Nå vil Tvinnereim at alle rundt om i landet mobilserer alt for å vende om på forslaget før Utenriks- og Forsvarskomiteen gjør ferdig sin innstilling i midten av november. Stortinget behandler så statsbudsjettet 13.desember, men det meste er avgjort før selve behandlingen. Derfor haster det nå for å påvirke det politiske arbeidet.

- Vi sender ut et nytt brev til alle samlag rett over helga. Der påpeker vi at alle medlemmer av DFS kan bidra. Sammen er vi både store og handlingskraftige. Vi representer hver en krik og krok i landet vårt og det samlede nettverket vårt har uante proporsjoner. Vi mener det er viktig at hver og en DFS'er nå bruker av sin tid for å fortelle om viktigheten av DFS sin virksomhet, sier Tvinnereim.

Stolt av DFS
Han tiltrådte som generalsekretær i slutten av august og har fått en ilddåp med det overraskende budsjettkuttet. En travel innkjøringsperiode, men Tvinnereims kunnskap om DFS etter mange år i styret og Skytterkontorets samlede kunnskap og kompetanse har kommet god med.

- Jeg har lært at DFS må bli enda flinkere i framtida til å fortelle om nytten ved vårt arbeid. Samfunnsrollen vi spiller gjennom ungdomsarbeidet, våpenopplæringa og holdningsarbeidet må belyses enda sterkere. Det vil også bli enda viktigere med tett politisk kontakt gjennom hele året for å unngå slike opplevelser igjen. Jeg er stolt av organisasjonen min og vil at enda flere skal lære og kjenne alle de positive sidene ved DFS sitt arbeid.

- Men i første omgang er det slaget om årets budsjettkroner som gjelder, og vi håper vår oppfordring om mobilisering vil skape den nødvendige bredden i presset mot Regjeringen, slik at vi kan opprettholde aktiviteten vår, sier generalsekretær Tvinnereim.


En travel Jarle Tvinnereim sammen med Terje Vestvik og Olav K. Vaaje etter en av mange besøk på Stortinget denne høsten.

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18