- Helt uakseptabelt forslag
- Dette er et helt uakseptabelt budsjettforslag, sier president Olav K. Vaaje i DFS. Regjeringen ønsker å kutte 6 millioner kroner i støtten til DFS.
Publisert: 06.10.2011 kl. 16:11
Endret: 07.10.2011 kl. 12:36
Del på Facebook

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT


I statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag formiddag foreslår å bevilge 25 millioner til DFS i 2012. Dette ble klart under møtet mellom DFS og departementet på ettermiddagen, der detaljene i budsjettet ble framlagt. Kuttet innebærer en reduksjon i bevilgningen til DFS med 20 prosent fra 2011 og kan få store konsekvenser for DFS.

- Dette er et helt uakseptabelt budsjettforslag for oss og vi vil jobbe aktivt for å endre Regjeringens forslag, sier president Olav K. Vaaje til DFS egne nettsider.

- Styret vil nå i samarbeid med Skytterkontoret kontakte ulike partier på Stortinget for separate møter, samt møte til høring i en samlet Utenriks- og forsvarskomite senere i oktober. Det må fastslås at DFS ikke har en krone å miste til vårt arbeid, forteller Vaaje.

En konsekvensanalyse av budsjettforslaget utarbeides nå. Den sendes de tillitsvalgte i DFS til bruk som argumentasjon i møte med politikere framover. Stortinget vedtar Forsvarsbudsjettet for 2012 i månedsskiftet november/desember.

- Fra Skytterkontoret sin side vil vi i samarbeid med skytterstyret sette topprioritet på dette arbeidet fram mot Stortingets behandling av Forsvarsbudsjettet, fastslår generalsekretær Jarle Tvinnereim til dfs.no.

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18