- Viktig med politisk støtte
Informasjonssjef i DFS Terje Vestvik mener avgjørelsen om å arrangere Landsskytterstevnet var en svært vanskelig beslutning. Det ble avgjørende å forankre beslutningen i den politiske ledelsen i Forsvaret.
Publisert: 26.07.2011 kl. 12:05
Endret: 26.07.2011 kl. 13:18
Del på Facebook

Saken ble grundig drøftet i Norges Skytterstyre, med alle konsekvenser både for og i mot, før avgjørelsen ble tatt. Vedtaket om å arrangere LS betyr ikke at arrangementet vil gå som normalt, men at arrangementet vil foregå i en lav profil med de nødvendige tilpasninger.   
 
- Skyttere over hele landet føler, som alle andre, sorg og fortvilelse over det som har skjedd. Dette vil vi gjerne få uttrykke i fellesskap. Vår arena og samlingsplass er skytebanen. Vi vil gjennom avgjørelsen la skytterne få anledning til å vise sin deltakelse i sorgen gjennom markeringer som viser vår organisasjons avstand til hendelsene på Utøya og i Oslo, sier Vestvik til standplass.no.

- Vi kan ikke la oss skremme av terror – da vinner terroristen.  Samtidig vil vi arrangere LS med den nødvendige respekt for de ufattelige og tragiske hendelser på Utøya og i Oslo. Det er kort tid etter hendelsene, men fra Statsminister er det sagt at vi skal normalisere virksomheten i Norge fortest mulig. I det tidsrom som LS vil foregå, er det høyst sannsynlig mange begravelser og minnemarkeringer i hele Norge. DFS vil i forhold til disse begivenheter fortløpende gjøre vurderinger av tilpasninger til LS-avviklingen.

- Hvorfor var det viktig å forankre avgjørelsen hos både forsvarssjefen og forsvarsministeren?

- Vi hadde i hele prosessen god kontakt med Forsvarets ledelse. Det var viktig for oss at vi hadde felles forståelse rundt de betraktninger som ble gjort i Norges Skytterstyre. Vår organisasjon er forankret i Forsvaret, og før vi gjorde endelig beslutning var det godt at vi fikk kloke og gode tilbakemeldinger fra våre bevilgende myndigheter.

- Hvordan skal tragedien i Oslo og på Utøya markeres under LS?

- Vi diskuterer internt nå hvilke arrangement vi skal ha. At åpningsseremonien i Bodø sentrum vil ha sin markering er en selvfølge, men vi drøfter også andre markeringer gjennom LS-perioden. Vi skal ha et nytt styremøte på torsdag, og da vil flere endringer bli klare.

- Hvilke endringer blir gjort for å tilpasse LS den situasjonen vi har i Norge?

- Vi har sagt at stevnet skal arrangeres i en avdempet form. Vi må diskutere hvilke konkrete tiltak vi skal gjøre for dette med eventuelle sportslige tilpasninger. Eksempelvis er det mulig at vi velger at Stang – og felthurtigfinalen utgår, da den i sin form har en utpreget showform som vanskelig lar seg tilpasse nåværende situasjon. Et forhold her er også at militært NM utgår, slik at konkurransen i disse disiplinene uansett blir noe annerledes i år. Men jeg vil understreke at det ikk er tatt konkrete beslutninger enda.

- Hva var de viktigste motargumentene dere la til grunn i beslutningsgrunnlaget?

- Selvfølgelig var det motargumenter som at dette arrangementet kom for tidlig etter de tragiske hendelsene. Spørsmålet var også om det i det hele tatt var mulig å arrangere på en verdig måte med det bakteppe som nå er oppstått. Men vi skal klare det, det er jeg sikker på.

- Hvilke forventninger har du nå til LS?

- Det blir et annerledes og spesielt LS. Samtidig gleder jeg meg til å møte vår store skytterfamilie igjen og være sammen i LS-uka. Dette er jo årets høydepunkt, og jeg vil sammen med alle i DFS ledelse arbeide for at vi alle skal dra fra Bodø med gode og verdige minner etter at stevnet er avsluttet, sier Terje Vestvik.
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18