Avgjørelsen drøyer
Siste oppdatering kl. 2140: Vi kjenner til at det er bevegelse i samtalene med alle de som er involvert, og vi kan fortsatt ha håp om at det blir fattet en avgjørelse i kveld.  Følg med.
Publisert: 25.07.2011 kl. 16:06
Endret: 26.07.2011 kl. 13:19
Del på Facebook
Oppdatering kl. 2140
Vi kjenner til at det er bevegelse i samtalene med alle de som er involvert i avgjørelsen, og vi kan fortsatt ha håp om at det vil bli fattet en avgjørelse. Som vi skrev tidligere i dag, forstår vi saksprosessen slik at både forsvarsledelsen og den politiske ledelsen i forsvaret er med på å fatte et vedtak. Enten gjennom en anmodning til styret i DFS, eller gjennom et eget vedtak. Dette er ubekreftede opplysninger vi må komme tilbake til. Trolig diskuteres saken også med andre medlemmer av regjeringen for en bredest mulig forankring.

Tror nok de aller fleste deltakere nå har lyst til å vite om LS skal arrangeres. Men når vi vet hvilket enormt trykk regjeringen har jobbet under de siste dagene, er det bare å ha tålmodighet. Det er fortsatt viktigst å fatte det riktige vedtaket for organisasjonen DFS.

Oppdatering kl. 2030
Det drøyer med en avgjørelse. Slik vi forstår det skal saken diskuteres på høyt politisk nivå. Alle aktører er kjent med at det haster å fatte et vedtak med tanke på de som dette evt. vil få konsekvenser for. Viktigst av alt er likevel å fatte riktig vedtak. Det er akkurat nå ikke 100% sikkert at vedtaket fattes i kveld. Følg med.

Fra i ettermiddag
Vi forstår situasjonen slik at DFS ved president Olav Vaaje har vært og er i løpende dialog gjennom denne dagen med Forsvarsledelsen om det er riktig å gjennomføre LS i Bodø, som opprinnelig har oppstart til helgen. Det har blitt utarbeidet et bredest mulig beslutningsgrunnlag gjennom helga, etter fredagens dramatiske hendelser i Oslo og på Utøya.

Det er en svært vanskelig avgjørelse å ta, der mange hensyn må i varetaes.

Vi antar fra standplass.no at den endelige avgjørelsen vil bli forankret helt opp på statsrådsnivå, uten at vi har fått dette bekreftet. Vi ser ikke bort fra at avgjørelsen ikke faller før saken er diskutert på regjeringsnivå.

Et landsskytterstevne omfatter bruk av våpen, og skiller seg på den måten betydelig fra gjennomføring av lignende arrangement innen andre idretter kommende uke. Vi antar at det spesielt er rundt akkurat dette diskusjonen pågår.

Det handler i størst mulig grad om hvordan dette vil bli oppfattet utenfor skyttermiljøet, målt opp mot manges ønsker om å opprettholde en mest mulig vanlig hverdag på tross av det som har inntruffet.

Alt tyder på at avgjørelsen faller i kveld selv om den foreløpig er utsatt. Endelige beslutning vil umiddelbart bli lagt ut på standplass.no. Vi ber alle vise forståelse for situasjonen og avvente inntil videre.

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18