En vanskelig avgjørelse
Norge har vært gjennom de mest dramatiske dager siden 2.verdenskrig. I dag skal det besluttes om Landsskytterstevnet skal gjennomføres. Her er våre betraktninger om helgas hendelser målt opp mot det er riktig eller galt å gjennomføre LS.
Publisert: 25.07.2011 kl. 09:06
Endret: 26.07.2011 kl. 13:19
Del på Facebook
Vi har lagt bak oss ei helg alle vi som lever i Norge vil huske til evig tid. Fra sjokket på fredag har vi brukt lørdagen til å forstå og søndagen til å ta innover oss de mange inntrykkene. Vi har latt oss skremme over ondskap og grått i fortvilelse. Sent søndag kveld er det mange som fortsatt kjenner klumpen i halsen, lar tårene falle i skimringen av tente lys og sliter med å falle i søvn.

Det frivillige Skyttervesen ble opprettet for å ta vare på landet vårt. Formålet var å lære det norske folk å behandle våpen for en eventuell mobilisering hvis landet vårt ble truet. I årene etter har både Norge og verden for øvrig forandret seg betydelig.

Vårt land er i dag kjent for vår evne til å holde dialogen i gang for å løse utfordringer og problemer. Både her hjemme og med årene også som bidragsyter for å løse konflikter andre steder i verden. I dag er vi en stolt nasjon bygd på ord, diskusjoner og gode beslutninger. Et folk med gode holdninger til inkludering, samhold og deling av goder. En nasjon med et langt mindre behov for å løse utfordringer og forsvare oss med bruk av våpen.

Paradoksalt nok var det ungdommer som skulle føre oss inn i framtida med det samme verdigrunnlaget som ble tatt fra oss. Ungdommene vi mistet på Utøya var de beste. De var opptatt av hvordan samfunnet skulle være og skulle bli – de ville være med å forme framtidas Norge – de ønsket å utgjøre en forskjell. Med ord og dialog. Massakren var et angrep på det vi tror på i Norge, et angrep på demokratiet vårt. Et angrep på ungdommen vår.

Midt i dette skal vår organisasjon fatte en avgjørelse for alle oss, som hadde planlagt å bruke de neste to ukene på å være sammen om det som opptar oss mest i det vanlige livet. I perspektiv en svært liten avgjørelse målt opp mot helgas hendelser, men like fullt en vanskelig vurdering.

I respekt for alle de vi har mistet og alle pårørende hadde det vært enkelt å la Landsskytterstevnet ta et hvileår. Og bruke tida hver for oss eller sammen på annen måte. Statsministeren har vært tydelig på at fredagens hendelser ikke skal ta fra oss livet – at alt bør fortsette som før. Men det finnes en tid for alt. Og gjennomføring av et stort, profilert nasjonalt skytestevne midt i en sørgeperiode med begravelser over det ganske land er ikke lett å umiddelbart forsvare.

For alle dere skyttere er geværet som en fotball for en fotballspiller. Å skyte mot skiver og figurer er som å slå en pasning eller putte ballen i mål. Men for mange utenfor miljøet er både synet av et gevær og lyden av et avtrekk skremmende og ubehagelig, av forskjellige grunner. Det må i ta innover oss uansett. Etter helgas hendelser er dette bare blitt forsterket for mange. Bare lyden av Landsskytterstevnet kan bli for mye i denne perioden.

Skyting er gøy, har DFS alltid sagt. Ja, skyting i DFS er gøy. Det er trygt og trivelig, sosialt og utviklende. Skyttervesenets gode holdningsarbeid, skytterlagenes gode rekrutteringsarbeid og organisasjonens velfungerende konkurranser, som Landsskytterstevnet, har bidratt til at skytterfamilien er en sterk og stolt enhet med sunne holdninger til våpenbruk og god forståelse av våpenets kraft.

Det kunne vært fint å vise fram denne siden av våpenbruk til resten av Norge også i år. Vist vår avstand til helgas hendelser gjennom LS. Med markeringer på vårt eget Landsstevne, sørge sammen og vise våre medfølelse.
 
Mindre vesentlig er argumenter om hvor mye som er planlagt, hvor mange som hadde tenkt seg dette, hvor mye som er trent og tilrettelagt. Dette handler minst mulig om den enkelte skytter eller families planer for de neste fjorten dagene. Det handler om hvordan vi ønsker DFS skal oppfattes av resten av et sjokkpreget Norge.

DFS er direkte underlagt Forsvarsdepartementet, ved Forsvarsministeren og der i gjennom altså regjeringen. Det er avgjørende at departementet kommer med et klart signal på hva som er ønsket fra høyeste byråkratiske og politisk hold angående gjennomføring av LS. Så får DFS agere ut fra det.

Det viktigste er at uansett avgjørelse må dette respekteres. Hvis forholdet til sorgarbeid og respekten for etterlatte gjør det vanskelig å forsvare en gjennomføring, så må vi stole på at det er den riktige vurderingen fra sentralt hold. Hvis LS skal gjennomføres som planlagt, vil det kreve mer av alle involverte for at dette skal bli en verdig markering av både organisasjonen og vår medfølelse.
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18